Nieodpłatna pomoc prawna - rozstrzygnięcie konkursu ofert na rok 20192018-12-12  
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na nieodpłatną pomoc prawną na rok 2018 wyłoniono organizację pozarządową, która będzie obsługiwała punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Przemęcie i w Siedlcu.Dokonano wyboru oferty Fundacji HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji na stronach BIP-u.