Zjazd Klubu Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta,Starosty2018-12-14  
13 i 14  grudnia 2018 roku Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zorganizował  inauguracyjny, w nowej kadencji, Zjazd Klubu Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta i Starosty. Dla nowo wybranych, WOKiSS przygotował ofertę specjalistycznego kursu szkoleniowego pn. Akademia Wójta, Burmistrza Prezydenta Miasta i Starosty. Powiat Wolsztyński reprezentowali Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz i Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński.