Stypendia Starosty za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/20192019-01-14  
W poniedziałek 11 stycznia 2019 r. Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz wręczył najzdolniejszym uczniom Stypendia Starosty Wolsztyńskiego.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie 93 uczniów otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, 4 za szczególne osiągnięcia naukowe, 1 uczeń za szczególne osiągnięcia artystyczne, 26 uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe.
W Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie 1 uczeń otrzymał stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 1 za szczególne osiągnięcia sportowe.
W pozostałych szkołach stypendia zostaną wręczone  w terminie późniejszym.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć oraz życzymy dalszych sukcesów.
                               Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji