NABÓR DO SZKÓŁ W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/20202019-01-16  
Informujemy, że w chwili obecnej wszystkie szkoły publiczne ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne wszystkich typów (ogólnokształcące, branżowe i technika) zaplanowały przyjąć 685 uczniów po szkole podstawowej i 685 uczniów po gimnazjum, co gwarantuje miejsce każdemu uczniowi z powiatu wolsztyńskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką rekrutacyjną, opracowaną przez MEN, zawierającą kryteria rekrutacji, a także terminy egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.

Do Państwa dyspozycji znajduje się także „barometr zawodów dla powiatu wolsztyńskiego” oraz zestawienie uczniów kształcących się w naszych szkołach technicznych i branżowych/zawodowych, aby pomóc w wyborze kierunku kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym.

Niebawem zamieścimy w tym miejscu także informację jakie kierunki kształcenia znajdą się w ofercie poszczególnych szkół na rok szkolny 2019/2020.

Wydział
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji