Komunikat 2019-02-01  
W załączeniu przekazujemy komunikat Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa tj. m.in. lasów prywatnych, położonych na terenie Nadleśnictwa Kościan w związku z nasilającym się stanem zagrożenia szkodników wtórnych i patogenów grzybowych.