Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - zarejestrowane w ewidencji Starosty WolsztyƄskiego2012-09-06