Stowarzyszenia kultury fizycznej - zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-06