Strona:  1 | 2  
Dotacje na 2011r.
2011-02-16

Dotacje przyznane

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podjął 15.02.2011r.decyzję o wysokości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego

w obszarach:

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

w związku z uchwałą Nr 4/2010 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z 28 grudnia 2010r. w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011r.

 

Dotację z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego otrzymały następujące podmioty:

 

pliki do pobrania:
- plik do pobrania
Dotacje na 2010r.
2010-03-17

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYZNANYCH DOTACJI NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego na posiedzeniu w dniu 16.03.2010. podjął decyzję o wysokości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego w obszarach:
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
W związku z konkursem ogłoszonym dnia 05.01.2010r.
 
            Dotację z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego otrzymały następujące podmioty:
 

 

pliki do pobrania:
-
Dotacje na 2009r.
2009-02-25

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYZNANYCH DOTACJI NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego na posiedzeniu w dniu 24.02.2009r. podjął decyzję o wysokości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego w obszarach:
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
W związku z konkursem ogłoszonym dnia 06.01.2009r.
 
            Dotację z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego w trybie pożytku publicznego otrzymały następujące podmioty:

Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
          1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
1.
Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie
Zajęcia przyrodniczo – edukacyjne w ramach „Zielonej Szkoły”
6.370
2.
Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos” Swarzędz
Konkurs w dziedzinie j. polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota żaba” 2008/2009 (XVI edycja)
500
 
RAZEM
 
6.870
           3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 1.
Fundacja Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie
Organizacja zajęć teoretycznych i warsztatowych rozwijających zainteresowania artystyczne młodzieży
5.000
2.
UKS „Leśnik - Junior” Świętno
XIII Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie
2.000
3.
Parafia Rzymskokatolicka pw. MNP NP w Wolsztynie
XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie
4.500
 
RAZEM
 
11.500
         4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1.
UKS „Leśnik - Junior” Świętno
IX Mistrzostwa Unii Europejskiej w piłce nożnej halowej chłopców im. Czesława Fidlera w Świętnie
500
2.
Wolsztyński Klub Żeglarski
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu polegającej na:
a) organizacji i udziale w zawodach i imprezach sportowych,
b) upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego,
c) szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
20.000
3.
UKS „Mustang” Obra
Krzewienie kultury fizycznej, szkolenie dzieci i młodzieży
500
4.
WOPR Wolsztyn
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez kursy przygotowujące do egzaminów na stopień Ratownika WOPR i Młodszego Ratownika WOPR
 
2.500
 
5.
HKS „Azymut” Mochy
Udział uczniów Zespołu Szkół w Mochach w Mistrzostwach Świata Szkół Madryt 2009
4.000
6.
HKS „Azymut” Mochy
Organizacja XVIII Biegu Niepodległości w Mochach w dniu 10 listopada 2009r. oraz Otwartych Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego w Biegu na Orientację 11 listopada 2009r.
1.000
7.
HKS „Azymut” Mochy
Szkolenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych w biegu na orientację oraz w biegach przełajowych
5.000
8.
UKS „Szach” Wolsztyn
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
1. udział drużyny UKS „Szach” Wolsztyn w rozgrywkach w mistrzostwo Polski – Juniorzy II Liga oraz III Liga – Seniorzy III i IV Liga,
2. szkolenie dzieci i młodzieży w grę w szachy.
3.000
9.
PZ LZS Wolsztyn
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
16.000
10.
UMKS „Iskra” Wolsztyn
Organizacja szkolenia i zawodów dla młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Średnich w L.A., Badmintonie
7.000
11.
LKS „Znicz” Obra
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
7.000
12.
LKS „Dąb” Kębłowo
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1.000
13.
UMKS „Zryw” Wolsztyn
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- działania sportowe stanowiące eliminacje mistrzostw wyższego szczebla wynikające z kalendarza imprez,
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży uprawiającej sporty wodne i uczestniczącej w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
5.000
14.
UKS „Absolwent” Siedlec
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- Szkolenie młodzieży z terenu powiatu wolsztyńskiego w zakresie gry w unihokeja,
- przygotowanie reprezentacji powiatu wolsztyńskiego w różnych kategoriach wiekowych (dzieci i młodzieży) do współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
- udział reprezentacji powiatu wolsztyńskiego w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
- udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski,
- organizacja akcji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
7.500
15.
WMLKS „Nadodrze” Powodowo
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
- działania sportowe w zasięgu ponadgimnazjalnym i powiatowym, promujące kulturę fizyczną wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych, mistrzostw powiatu, stanowiących eliminacje mistrzostw wyższego szczebla wynikających z kalendarza imprez,
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w stowarzyszeniach kultury fizycznej, uczniowskich klubach sportowych, ludowych zespołach sportowych,
10.000
16.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wolsztyn
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki nożnej i futsalu
5.000
17.
UKS „Junior” Kębłowo
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Udział w rozgrywkach ligowych w unihokeja
Organizacja turniejów unihokeja
Organizacja zajęć dla młodzieży
Udział w turniejach unihokeja i obozach
Udział w szkoleniu centralnym
Zakup sprzętu
6.000
18.
KS „Grom” Wolsztyn
Organizacje i udział w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu powiatowym, krajowym i międzynarodowym.
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział w zajęciach kadry okręgu leszczyńskiego.
6.000
19.
Stowarzyszenie Razem Łatwiej
Imprezy sportowe oraz wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Półkolonia dla dzieci niepełnosprawnych „Moja mama pracuje”.
3.000
20.
KPR „Wolsztyniak”
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia gry w piłkę ręczną w roku 2009.
64.000
21.
KS „Tęcza” Tuchorza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
1.000
 
RAZEM
 
175.000

 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16665485      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.