Obierz kurs na rozwój – fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców
2015-10-15
W czwartek i piątek, tj. 29 i 30 października br. o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „Obierz kurs na rozwój – fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców”. Celem jest przedstawienie aktualnego stanu dostępnych źródeł publicznych finansowania działań rozwojowych w przedsiębiorstwach. Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację działań rozwojowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dostępne źródła finansowania działalności, zasady ubiegania się o dofinansowanie, terminy konkursów oraz instytucje, w których należy szukać informacji o dofinansowaniu.  W szczególności uczestnicy dowiedzą się:
1.    Jakie kierunki rozwoju będą dominowały w okresie programowania 2014 – 2020?
2.    Jakie przedsięwzięcia można będzie sfinansować z udziałem wsparcia unijnego?
3.    Na jakie wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą?
4.    Gdzie szukać informacji o dostępnych środkach finansowych?

Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Gajewska - od 12 lat związana z tematyką funduszy unijnych, najpierw jako urzędnik samorządowy wdrażający Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i tworzący procedury wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a następnie jako Menedżer projektów wdrażanych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne (przygotowała i rozliczyła ponad 100 projektów inwestycyjnych) i trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach z zakresu opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych oraz zarządzania i rozliczania projektów unijnych (zrealizowała ponad 650 godzin szkoleniowych). Współautorka książki pt. „Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013 poradnik małego i średniego przedsiębiorcy”, współautorka ponad 10 opracowań i raportów ewaluacyjnych dotyczących tematyki unijnej, współautorka i ekspert w 8 strategiach rozwoju podmiotów publicznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

W załączeniu zaproszenie, program szkolenia, karta zgłoszeniowa.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do poniedziałku, 26 października br. na adres:  wig@powiatwolsztyn.pl   lub tel. 68 384 56 29, fax: 68 384 35 38.
Organizatorami spotkań są: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie i Wolsztyńska Izba Gospodarcza.
          Ewaa Zielińska
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 17932677      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.