Podsumowanie projektu „Robert Koch – życie i działalność”
2018-12-14
11 grudnia 2018 r. obchodziliśmy 175. rocznicę urodzin Roberta Kocha. Z tej okazji zaproszono uczniów uczących się języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji z całego Powiatu Wolsztyńskiego do udziału w projekcie „Robert Koch – życie i działalność”, który objęty został honorowym patronatem Starosty Wolsztyńskiego i miał głównie charakter edukacyjno-wychowawczy.

Jego celem było uczczenie tego słynnego lekarza i znanego na całym świecie noblisty, który mieszkał w Wolsztynie w latach 1872-1880. Organizatorowi chodziło przede wszystkim o popularyzację osiągnięć Roberta Kocha, jego działalności i promocję języka niemieckiego w naszym regionie. Projekt miał na celu kształtowanie postaw społecznych, pobudzanie aspiracji naukowych, inspirowanie do udziału w życiu społeczno-kulturalnym, krzewienie dorobku kulturowo-naukowego regionu, kształtowanie postaw tolerancji, motywowanie do wysiłku naukowego i prezentacji osiągnięć przez młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego.

Konkurs składał się z 2 etapów:
a) etap szkolny (19 października 2018 r. - w poszczególnych szkołach),
b) etap międzyszkolny/ uroczyste zakończenie (11 grudnia 2018 r. - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Wolsztynie/ Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie).

Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązali samodzielnie i pojedynczo test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotował i dostarczył organizator. Test zawierał 30 pytań (25 po polsku, 5 po niemiecku). Uczniowie z najlepszymi wynikami na etapie szkolnym zaproszeni zostali do udziału w drugim etapie konkursu. Na etapie międzyszkolnym czekały na uczniów dwa zadania:
a) zadanie pisemne (test na temat życia i działalności Roberta Kocha, podobnie jak na etapie szkolnym – stołówka LO Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7),
b) zadanie ustne - wywiad z Robertem Kochem w języku niemieckim – w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 12, pierwsze piętro).

Uczniowie rozwiązali najpierw w 2 osoby (pary uczestników z poszczególnych szkół) test dotyczący życia i działalności Roberta Kocha, który przygotował organizator. Test zawierał 30 pytań (20 po polsku, 10 po niemiecku).
Drugim punktem konkursu było zadanie ustne nawiązujące do tego, co jest najistotniejsze w glottodydaktyce, a mianowicie do interpersonalnych interakcji językowych rozwijających i wspierających również elementy indywidualizacji w dydaktyce języków obcych. 8 par konkursowych przedstawiło wywiady z Robertem Kochem w języku niemieckim. Ocenie podlegały następujące elementy: a) poprawność językowa, b) sprawność komunikatywna, c) ubiór nawiązujący do czasów, w których żył Robert Koch, d) kreatywność.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Pary startowały w następującej kolejności
(1) Nikola Pempera  i Michał Nowak (LO Wolsztyn, opiekun: Marek Laskowski)
(2) Julia Rozynek i Daria Deleżuch (LO Wolsztyn, opiekun: Marek Laskowski ) II miejsce
(3) Klaudia Kędziora i Martyna Pauch (Zespół Szkół w Przemęcie, opiekun: Joanna Stanek-Koźlik)
(4) Zofia Szymanowska i Marta Glumińska (Zespół Szkół w Przemęcie, opiekun: Joanna Stanek-Koźlik)
(5) Mateusz Wróbel (gimnazjum 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie) i Małgorzata Ludwig
(SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie, opiekun: Anna Nowak) III miejsce
(6) Tymon Gałań i Antoni Dolata (Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. M. Drzymały w Wolsztynie, opiekun: Katarzyna Filipek )  I miejsce
(7) Agata Kardaszewska (3 klasa Technikum Spedycji) i Magdalena Bladocha (ZSRiT z Powodowa, opiekun: Elżbieta Weigt)
(8) Ewelina Lipowicz i Dominika Ziemkowska (Technikum ZSZ Wolsztyn, opiekun: Anna Bilska)

Dziękujemy sponsorom: byłemu Staroście Wolsztyńskiemu panu Januszowi Frąckowiakowi, obecnemu Staroście Wolsztyńskiemu panu Jackowi Skrobiszowi, panu Wicestaroście Mariuszowi Silskiemu, Burmistrzowi Wolsztyna panu Wojciechowi Lisowi. Podziękowania kierujemy również do pani Agaty Andrys z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, do pani Beaty Ślebiody  Sekretarza Gminy Wolsztyn, do dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie pani Katarzyny Lulkiewicz, do kustosza Muzeum Roberta Kocha pana Marcina Adamczaka, do pracowników Biura Promocji i Turystyki do pań Katarzyny Jęczmionki, Danuty Sawickiej i Patrycji Rogozińskiej, do grupy językowej z rozszerzonym językiem niemieckim z klas 1ceg (LO Wolsztyn) i do nauczycieli języka niemieckiego z uczestniczących w konkursie szkół za wsparcie i wspaniałą atmosferę i współpracę.

Organizator
dr Marek Laskowski
(LO Wolsztyn)
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16766928      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt