Młodzi radni podjęli mandaty w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wolsztyńskiego
2018-12-14
W czwartek 13 grudnia w uroczystej, przedświątecznej atmosferze 11 radnych z 4 szkół ponadpodstawowych Powiatu Wolsztyńskiego złożyło uroczyste ślubowanie, podejmując tym samym mandaty w IX kadencji Młodzieżowej Radzie Powiatu Wolsztyńskiego.  

Sesja była okazją nie tylko do poznania się młodych społeczników, wymiany ich dotychczasowych doświadczeń w ich samorządach uczniowskich, ale także do podjęcia zaszczytnej roli przedstawicieli społeczności uczniowskich, dla których Powiat Wolsztyński jest organem prowadzącym.

Młodzieżowa Rada Powiatu Wolsztyńskiego pracuje w oparciu o swój statut, zaś radni w szkołach wybierani są zgodnie z Ordynacją Wyborczą MRPW. Sesje odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji „dorosłych radnych”. Każdy z radnych ma także prawo do wniesienia swojej interpelacji czy zapytania podczas sesji. Gdy obecne jest wymagane quorum rada władna jest także do podejmowania uchwał.

Głównym celem rady młodzieżowej jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz integrowanie uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu, co realizowane jest przez:
- współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi oraz wybranymi organizacjami w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży,
- wspieranie oraz organizowanie życia kulturalnego i sportowego wśród młodzieży,
- stanie na straży przestrzegania praw ucznia w szkołach ponadpodstawowych,
- podejmowanie działań propagujących cele rady,
- podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć.

Na pierwszej sesji młodzież powitali: Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego – Janusz Mrozkowiak oraz Starosta Wolsztyński – Jacek Skrobisz, którzy są głównymi pomysłodawcami i inicjatorami założenia w 2009r. Młodzieżowej Rady Powiatu. Włodarze życzyli radnym owocnych działań, a także zapewnili o swoim poparciu i wszelkiej pomocy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Ważnym elementem obrad był wybór członków prezydium Rady, którymi zostali: Patryk Ratajczak z ZSO w Wolsztynie, któremu powierzono zaszczytną funkcję przewodniczącego, Błażej Borka z ZSZ otrzymał funkcję wiceprzewodniczącego, zaś sekretarzem wybrana została Milena Ball z ZSRiT w Powodowie.

Inauguracja kolejnej kadencji była okazją do zaprezentowania prac tegorocznych finalistów Konkursu Wiedzy o Powiecie Wolsztyńskim, które swą tematyką nawiązują do Powstania Wielkopolskiego, którego 100 rocznicę wybuchu obchodzić będziemy jeszcze w tym miesiącu.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
 
 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16666015      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt