Zarząd przyznał dotacje
2013-02-14
    Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podjął 12.02.2013r. decyzję o wysokości wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w zakresie pożytku publicznego w obszarach:
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
w związku z uchwałą Nr 114/2012 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z 20 grudnia 2012r. w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16665518      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.