Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
2019-01-11
W dniu 10 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, odbyło się pierwsze posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Wolsztyńskiego Jacka Skrobisz.
Na początku obrad Starosta Wolsztyński poinformował, że na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym „W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej "komisją". Komisja została powołana na lata 2019-2021, w skład której weszły nw. osoby:
 • Przewodniczący komisji - Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński
 • Wiesław Janowicz – Radny Rady Powiatu Wolsztyńskiego
 • Janusz Mrozkowiak – Radny Rady Powiatu Wolsztyńskiego
 • Urszula Świąder – Prokurator Rejonowy w Wolsztynie
 • Sławomir Śnita – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
 • Krzysztof Krawczyk – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie
 • Rafał Lewandowski - Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie
 • Hieronim Birk – Sekretarz Gminy Siedlec
 • Leszek Anglart - Przedstawiciel Wójta Gminy Przemęt
 • Henryk Żok – Przedstawiciel Burmistrza Wolsztyna

Tematem obrad komisji było:
 • Przedstawienie zakresu pracy oraz zadań Komisji bezpieczeństwa i porządku na lata 2019-2021.
 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku na 2019 rok.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu wolsztyńskiego na 2019 rok w części dotyczącej „Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” – informacje przedstawi Bożena Ćwiklińska Skarbnik Powiatu
 • Omówienie kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 • Przedstawiono ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu wolsztyńskiego za 2018 roku.
 • Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo osób korzystających z przejść dla pieszych tj. ich właściwe oznakowanie, oświetlenia – Starosta Wolsztyński polecił powołać Zespół, który dokona kontroli przejść umiejscowionych na drogach gminnych i powiatowych oraz w rejonie szkół.
 • Sprawy różne.

Wydział Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
Jarosław Frąckowiak

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16665649      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt