HISTORIA ZAKONU CYSTERSÓW W POLSCE

Pierwsze klasztory na ziemiach polskich powstawały o 1153 roku. Zakon cystersów wywodzi się bezpośrednio z zakonu benedyktynów i zrodził się z potrzeby odnowy życia zakonnego w kościele. Był jednym z ważniejszych łączników między Polską a Europą Zachodnią, jednym z czynników europeizacji naszego społeczeństwa i państwa. Swój największy rozwój zakon zawdzięcza św. Bernardowi późniejszemu opatowi Clairvaux (1112-1153), uważanego za głównego duchownego, twórcę zakonu cystersów.
Do końca XIII wieku założono w Polsce około dwudziestu pięciu opactw, które fundowali przeważnie książęta, możnowładcy, świeccy oraz biskupi i kanonicy.

Bernard z Clairvaux (1090-1153), święty, od 1115 opat klasztoru Clairvaux, filozof, uczony, wpływowy teolog XII wieku, propagator II krucjaty. Odegrał dużą rolę nie tylko w dziejach Francji ale także całej Europy.