OBRA

Budowa klasztoru cysterskiego w Obrze nastąpiła w latach 1231-1238. Jego fundatorem był Sędziwój, kantor gnieźnieński, który w 1231 roku na ten cel przekazał część swoich dóbr.
Obecnie w klasztorze tym przebywają Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W klasztorze mieści się seminarium duchowne oraz działa muzeum misyjne. W kościele św. Jakuba Apostoła zobaczyć można XVIII wieczny obraz "Wniebowzięcie", piękne freski, stalle i ołtarze.