PRZEMĘT

W 1408 roku Władysław Jagiełło nadał cystersom miasto Przemęt . Była to osada przedhistoryczna , zbudowana na wyspie, nad jeziorem Przemęckim. Gród wzmiankowany jest już w XIII wieku. Był siedzibą cystersów od 1418 do 1805 roku. Inicjatorem sprowadzenia mnichów był ówczesny wojewoda poznański, Beniamin z rodu Zaręmbów. W wyniku zaborów nastąpiła kasata cystersów Przemęckich. Pamiątką po ich pobycie na ziemii przemęckiej jest barokowy kościół św. Jana Chrzciciela. Jest on budową trójnawową typu bazylikowego z dwiema strzelistymi wieżami. Należy on do rzędu najwspanialnych zabytków na ziemi Wielkopolskiej. Z roku na rok wzrasta liczba turystów odwiedzających tą sakralną budowlę.
Przemęt dawniej nazywano Świętopietrze jest jedną z najstarszych miejscowości na ziemi Wielkopolskiej , Obecnie zajmuje obszar 22.531 ha, który zamieszkuje około 13.599 osób. Znaczną część powierzchni gminy (35%) zajmują lasy i jeziora, które są największym jej kapitałem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż prawie połowa obszaru gminy leży na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Wśród pięknych lasów i malowniczych jezior każdy, kto zdecyduje się tu zatrzymać, odnajdzie atrakcyjną atmosferę.