WIELEŃ

Pierwsza wzmianka o Wieleniu pochodzi z 1252 roku. Pod koniec XIII wieku sprowadzeni do pobliskiego Kaszczoru cystersi wybudowali w Wieleniu, w miejscu gdzie (jak głosi legenda) znajdowała się kiedyś pogańska świątynia , kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i przenieśli się do niego w 1300 roku.
Z ich przybyciem wiąże się również rozwój kultu maryjnego w tej okolicy. Obecnie jest to kościół w stylu późnego baroku pod wezwaniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Ucieczki Grzeszników.