baner  
SŁOŃCE :: JEZIORA :: LASY  
line decor
  Spis Treści ::Adresy :: MAPA POWIATU (2264 KB) ::MAPA WOLSZTYNA (591KB)  ::  
line decor
   
 
Trasy turystyczne  ZNAKOWANE SZLAKI PIESZE


1. Szlak niebieski
Nowa Wieś Zbąska - Grójec Wielki - Wielka Wieś - Kopanica - Wilcze - Rudno - Świętno - Kaszczor - Wieleń - Olejnica - Górsko - Boszkowo; długość 60,4 km

Jest to fragment jednego z dłuższych szlaków nizinnych w Polsce. W początkowym odcinku do Kopanicy wiedzie po zachodniej stronie zalesionej doliny Obry. Rzeka przepływa tu przez kilka malowniczych jezior. Dalszy jego odcinek biegnie przez sosnowe bory i znane letnis-kowe miejscowości leżące nad jeziorami. Za Świętnem szlak prowadzi nieco monotonną trasą w poprzek szerokiej doliny Obrzańskiego Kanału Południowego i obszarów z nią sąsiadujących. W końcowym odcinku, za Kaszczorem, wiedzie nad brzegami dużych akwenów, wchodzących w skład kompleksu jezior przemęckich. Nad jeziorami położone są liczne ośrodki wypoczynkowe, w Kaszczorze i Wieleniu - zabytkowe kościoły, a w Górsku unikatowa galeria ptaków.
Z przystanku PKS w Nowej Wsi Zbąskiej (0,0 km) idziemy na połud-nie, początkowo drogą brukową wśród zabudowań, a dalej szerokim piaszczystym traktem przez las. Po lewej stronie widać chwilami nieco wciętą w teren dolinę Obry, w której rozlewają się wody najpierw Jeziora Nowowiejskiego (29 ha), a potem Jeziora Grójeckiego (53 ha). We wsi Grójec Wielki przekraczamy szosę Wolsztyn - Babimost (3,0 km). Po le-wej widoczny jest most, za którym znajduje się przystanek PKS. Nie zmie-niając kierunku marszu mijamy po lewej stronie domki letniskowe i po 1,4 km skręcamy ukośnie w lewo, w mniej uczęszczaną drogę, przy której widoczne są pagórki wydmowe i pozostałości rowów strzeleckich z czasu II wojny światowej. Szlak prowadzi tu równolegle do brzegów Jez. Chobienickiego. Za szerokim pasem zarośli i mokradeł znajduje się rezerwat "Wyspa na Jez. Chobienickim" .
Po dłuższym marszu skręcamy na rozwidleniu w lewo (6,3 km) i dochodzimy bezpośrednio do jeziora, przy wyższym już brzegu. W końcu docieramy do przesmyku międzyjeziornego, przy którym skręcamy w prawo (7,3 km), wędrując teraz wzdłuż Jez. Wielkowiejskiego. Na skraju lasu i łąk idziemy dróżką w lewo (8,7 km). Przekraczamy strumień i skręcamy w lewo (9,2 km), w wygodniejszą już drogę. Po 400 m skręcamy w prawo. Pas szuwarów przesłania nam tu widok na kolejne jezioro w dolinie Obry Kopanickie (37 ha). Szlak teraz nieco kluczy, aż w końcu wyprowadza nas na szeroką prosto drogę wysadzaną brzozami (11,1 km), którą po wyjściu z lasu dochodzimy do szosy w Małej Wsi. Idziemy w lewo, ale zaraz, przy kapliczce przydrożnej (13,0 km), schodzimy z szosy w prawo skos na drogę gruntową, którą docieramy do Wielkiej Wsi. Tu kierujemy się brukowaną drogą w lewo, mijamy Dom Pomocy Społecznej "Caritas" i za wsią dochodzimy do szosy PoznańZielona Góra (14,6 km), którą idziemy w lewo do mostu na Obrze. Szlak niebieski skręca tu na skraju zabudowań Kopanicy w prawo (15,0 km), natomiast do przystanku PKS, oddalonego stąd o 500 m, należy pójść prosto..
Za rzeką idziemy polną drogą w lewo, przekraczamy tory kolejowe na nieczynnej linii z Wolsztyna do Sulechowa i wchodzimy w las. Dalej przecinamy szosę Świętno - Kargowa (17,4 km), mijamy położone z lewej strony zabudowania przysiółka Jaromiersko i leśniczówki Jaromierz (18,3 km), za którą na rozwidleniu kierujemy się ukośnie w lewo. Wędrujemy teraz przez zwarty bór sosnowy aż do wspomnianej wyżej szosy w miejscu, gdzie odchodzi od niej asfaltowa droga do Kolska. Idziemy tą drogą i po 1,7 km zbaczamy w lewo na drogę leśną. Niebawem skręcamy ponownie w lewo, a po 150 m w prawo. Wychodząc na uczęszczaną drogę z Uścia, kie-rujemy się w lewo i dochodzimy nad Jezioro Wilcze. Mijamy kilka ośrod-ków wypoczynkowych, a po dojściu do szosy Kargowa - Świętno skręcamy w prawo i dochodzimy do przystanku PKS we wsi Wilcze (24,8 km).
Za przystankiem, na rozwidleniu szos, kierujemy się w prawo w stro-nę Rudna. Dochodzimy do przystanku PKS (26,7 km) i przekraczamy Obrzański Kanał Południowy. Za Rudnem wędrujemy nadal przez las, w kierunku wschodnim. Ponownie przecinamy wspomniany już Kanał Obry (29,1 km), za którym skręcamy w prawo, a po 600 m - za rowem - w lewo na skos i duktem docieramy ponownie do szosy z Kargowej. Nią dochodzimy do skrzyżowania we wsi Świętno, przy którym znajduje się przystanek PKS (31,6 km).
Z przystanku PKS w Świętnie idziemy początkowo razem ze szlakiem żółtym szosą w kierunku Nowej Soli. Po 200 m, na jej zakręcie, skręcamy w lewo w ul. Łupicką. Po chwili odchodzimy od szlaku żółtego w lewo i za wsią wchodzimy do lasu. Po pewnym czasie droga skręca na południowy wschód i opuszcza las. Wędrując wśród pól, łąk i pastwisk dochodzimy do mostu na Obrzańskim Kanale Południowym. Nieco dalej, za mostem, droga ta skręca w lewo, a następnie w prawo (na południe). Opuszczamy dolinę Obry i wychodzimy na obszar niewysokich pagórków Pojezierza Leszczyń-skiego, dochodząc do Kalisk - północno-wschodniej części wsi Łupice. Tu skręcamy w lewo (39,0 km), idąc teraz drogą polną w kierunku wysokiego lasu, którego skrajem biegła dawniej granica polsko-niemiecka. Wkrótce wchodzimy na brukowaną drogę z Łupic (40,8 km), którą docieramy do Kaszczoru i przystanku PKS przy szosie Wolsztyn - Wschowa (42,5 km).
Z przystanku PKS w Kaszczorze idziemy (ze szlakiem żółtym i ścieżką rowerowo-spacerową równolegle do szosy wschowskiej), do Wielenia Zaobrzańskiego (43,7 km). Tam na skrzyżowaniu szos skręcamy w lewo (aby zwiedzić sanktuarium należy udać się w prawo) i maszerujemy szosą w kierunku Przemętu, równolegle do północnego brzegu Jeziora Wieleń-skiego. Mijamy liczne ośrodki wypoczynkowe w lesie, dochodzimy do Osłonina i 150 m przed przystankiem PKS schodzimy z szosy ukośnie w prawo (46,1 km). Wędrujemy teraz drogą leśną w pobliżu jezior Osłonińskiego i Górskiego, które są otoczone trzcinami - widać je często między drzewami. Po pewnym czasie wspinamy się na stok wzgórza (92 m n.p.m.), skąd roztacza się ładny widok na jeziora i okolicę. Skręcamy w prawo, schodzimy do szosy z Wielenia i szlaku czarnego (patrz: wycieczka 3) i po przecięciu przesmyku między jeziorami Olejnickim i Górskim docieramy do skrzyżowania dróg oraz przystanku PKS w Olej-nicy (50,5 km). Tu kończy się szlak czarny, a my skręcamy w prawo w kierunku Górska.
Idziemy teraz drogą asfaltową przez urozmaicony teren. W lesie mijamy ośrodki wypoczynkowe i dochodzimy do Górska (przystanek PKS 53,2 km). Tu skręcamy w lewo i początkowo drogą polną, następnie leśną idziemy na wschód, docierając do szlaku żółtego i przesmyku między jeziorami Dominickim (pow. 344 ha) i Krzywym (pow.12 ha) (55,0 km). Stąd idziemy dalej za znakami obu szlaków. Za przesmykiem zbaczamy w lewo i dochodzimy do niewielkiej wsi Dominice (56,4 km). Stąd drogą asfal-tową wędrujemy w kierunku Boszkowa, mając po lewej stronie widok na Jezioro Dominickie. Przed pierwszymi ośrodkami wypoczynkowymi skrę-camy w lewo (57,6 km) i schodzimy na ścieżkę nadjeziorną. Przy końcu jeziora szlaki rozwidlają się (59,3 km).
Opuszczamy tu szlak niebieski i w lewo za znakami żółtymi, obok plaży i restauracji, dochodzimy do przystanków PKS i PKP (60,4 km) w Bo-szkowie - znanej miejscowości letniskowej w powiecie leszczyńskim.


2. Szlak żółty
Świętno - Obra - Wolsztyn - Karpicko - Ruchocki Młyn - Kuźnica Zbąska; długość 33,3 km

Jest to fragment dłuższego szlaku prowadzącego tu na początkowym odcinku przez zalesiony obszar dość wysokich wydm śródlądowych, potem poprzez dolinę Obrzańskiego Kanału Południowego do wsi Obra z ciekawymi zabytkami, a dalej przez dolinę Dojcy i niewielki obszar leśny. Dalszy odcinek szlaku prowadzi równolegle do wąskiej i krętej doliny Dojcy, przez obszary leśne - na jego trasie leżą cztery jeziora a w Karpicku ośrodki wypoczynkowe. Z przystanku PKS w centrum Świętna (0,0 km) idziemy ulicą Powstańców Wlkp. na północ, w kierunku Wolsztyna. Za przejazdem kolejowym schodzimy z szosy w lewo na drogę leśną (1,6 km). Mijamy leśniczówkę Świętno i wędrujemy dalej wzdłuż linii telefonicznej. Dochodzimy do poprzecznej drogi u podnóża wydmy, skręcamy w prawo (2,4 km) i przechodzimy w pobliżu Góry Kaplicznej (87 m n.p.m., 27 m wyso-kości względnej) - kulminacji potężnej wydmy, o długości około 5 km. Nieco dalej zbaczamy w lewo (3,1 km) na dukt, którym w latach 1920-39 przebiegała granica polsko-niemiecka. Wędrujemy teraz dość uciążliwie piaszczystą drogą, która kluczy pośród wydm. Po dłuższym czasie dochodzimy do uczęszczanej drogi z Wilcza do Obry (5,9 km) i kierujemy się w prawo, na północny wschód. Drogą tą docieramy do zabudowań Nowej Obry - dawnej wsi olenderskiej, założonej około 1762 roku na pograniczu lasów i bagien nadobrzańskich. Skręcamy tu ukośnie w pra-wo (8,7 km), a za wsią - w lewo. Przechodzimy teraz obok niewielkiej wyd-my, zwanej niegdyś Winnicą. Około 1890 roku odkryto tu skarb monet srebrnych z X wieku, na który składały się monety europejskie i arabskie oraz różnorakie ozdoby. Po dojściu do szosy z Nowej Soli przekraczamy most na Obrzańskim Kanale Północnym i ulicą Kanałową wchodzimy do wsi Obra (przystanek PKS 10,7 km).
Ze wsi wychodzimy drogą na tyłach cmentarza i ogrodu klasztornego. Niegdyś była to błotnista droga prowadząca w poprzek doliny Dojcy, dziś wyłożona jest płytami betonowymi. Przechodzimy przez mostek na kanale, a dalej most na Dojcy (12,7 km) i za doliną rzeki docieramy do lasu. Skręcamy w lewo, a po chwili w prawo i przechodzimy krętą drogą leśną na skraju osady Niałek Mały, wchodzącej obecnie w skład wsi Adamowo. Po dojściu do polnej drogi z Kębłowa (14,5 km) skręcamy w lewo, na płn.wsch. Za niewielkim laskiem mijamy po lewej pola irygacyjne oczyszczalni ścieków (są one miejscem gniazdowania i odpoczynku ptaków) na wsch. brzegu Jez. Berzyńskiego, ukrytego tu za pasem zadrzewienia. Dochodzimy do szosy WolsztynWschowa (16,7 km) i idziemy nią w lewo w kierunku zabudowań Wolsztyna. Ulicą Fabryczną docieramy do przejazdu kolejowego obok parowozowni, skręcamy w lewo i dochodzimy do dworców PKP i PKS w Wolsztynie (18,6 km).

Stąd idziemy ulicą Dworcową w kierunku przejazdu kolejowego, przy którym skręcamy w ulicę 5 Stycznia w prawo, do centrum miasta. Przy szko-le skręcamy w lewo w ulicę Rzeczną, dochodzimy nad brzeg Jeziora Wol-sztyńskiego i idziemy w prawo nadbrzeżną promenadą. Mijamy ogród Muzeum Regionalnego oraz wcinający się w wodę półwysep, po czym prze-chodzimy przez park pałacowy. Mija-my dąb Rożka i docieramy do plaży w pobliżu pałacu. Brzegiem jeziora do-chodzimy do Karpicka, mijając ośrodki wypoczynkowe i kąpieliska (19,4 i 22,1 km). Za ostatnim ośrodkiem, przy północnym krańcu jeziora, prze-chodzimy przez podmokłą dolinkę i krętą dróżką dochodzimy do drogi asfaltowej (23,5 km), którą idziemy w lewo. Przecinamy Dojcę i maszerujemy przez las. Mijamy widoczne w dole po prawej jeziorko Morskie Oko i dochodzimy do dawnej leśniczówki Chorzemin (24,2 km).
Podążając drogą asfaltową przez las, docieramy do skrzyżowania w pobliżu Ruchockiego Młyna (25,4 km), a 600 m dalej schodzimy z dotychczasowej drogi w prawo. Niebawem dochodzimy do wydłużonego jeziora Wioska. Idziemy zachodnim brzegiem jeziora, za którym dochodzimy do niewielkiego wału wydmowego. Skręcamy tu w lewo, przekraczamy wał (27,7 km) i schodzimy na zachdni brzeg malowniczego jeziora Brajec (pow. 8 ha). Za jeziorem przecinamy drogę ze Starej Tuchorzy do Borujki. Podążając nadal na północ, wędrujemy wzdłuż wysokiej i stromej wydmy (mającej do 30 m wysokości względnej) po lewej stronie, z prawej strony widzimy dolinę Dojcy z torfowiskami i łąkami. Za wydmą dochodzimy do leśniczówki Jelonek (31,0 km), przy której skręcamy w lewo i docieramy do Jeziora Kuźnickiego. Tu kierujemy się w prawo, w poprzek jeszcze jednej wydmy i niebawem dochodzimy do szosy Nowy Tomyśl - Wolsztyn (33,3 km). Szlak żółty skręca tu w lewo, a do przystanku PKS w centrum Kuźnicy Zbąskiej należy pójść 500 m w prawo.

3. Szlak czarny
Olejnica - Przemęt - Błotnica; długość 12,3 km

Szlak wiedzie przez duży kompleks leśny, rosnący po zachodniej stronie rynny jezior przemęckich. Na trasie znajdują się dwa rezerwaty przyrody, a w Przemęcie cenne zabytki. Z przystanku PKS w Olejnicy (0,0 km) idziemy początkowo razem ze szlakiem niebieskim w kierunku Wielenia. Za przesmykiem między jeziorami Górskim i Olejnickim szlak niebieski odchodzi w lewo, a my szosą - prowa-dzącą pod górkę przez las - idziemy do miejsca, w którym szlak czarny skrę-ca w prawo na drogę leśną (0,9 km). Po 300 m zbaczamy w lewo nad Jezioro Święte z rezerwatem przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Świętym", przy którym znajduje się taras widokowy. Jezioro obchodzimy od południa i zachodu, mijamy drogę prowadzącą w prawo do zabudowań gajówki (2,4 km) i dochodzimy do wyraźnego skrzyżowania (3,2 km), które przecinamy na wprost. Po chwili z lewej dołącza droga leśna z Osłonina (4,0 km). Wychodzimy na skraj lasu - po prawej widoczne jest Jezioro Radomierskie z tarasem widokowym na rezerwat przyrody "Wyspa Konwaliowa", z lewej znajduje się leśniczówka Przemęt (5,2 km).
Drogą polną dochodzimy do wsi Perkowo (7,2 km). Wychodzimy tu na szosę z Moch i skręcamy w prawo. Mijamy stojącą po lewej kapliczkę z tablicą pamiąt-kową, przekraczamy linię kolejową Leszno - Zbąszyń obok przystanku PKP Perkowo (7,8 km) i docieramy do zabudowań Zaborowa będącą południowo-zachodnią częścią Przemętu. Za Kanałem Błotnickim mijamy kościół pocysterski i przez rynek (9,8 km) dochodzimy do przystanku PKS na skrzyżowaniu dróg w Przedmieściu, południowo-wschodniej części Przemetu (10,5 km). Wychodzimy szosą na południe (w kierunku Wielenia) i nią docieramy do Błotnicy. Przed przejazdem kolejo-wym skręcamy w lewo do stacji PKP (12,3 km)

ZNAKOWANE SZLAKI
ROWEROWO - PIESZE

W 2003 roku na terenie gminy Wolsztyn wytoczono 5 szlaków rowe-rowo-pieszych oznakowanych w terenie specjalnymi tablicami i znakami stosowanymi przy szlakach pieszych. Dla lepszej orientacji w terenie, w tekst opisu wpleciono bieżący kilometraż liczony od punktu oznasczonego (0,0 km).

4. "Szlak Żurawi" - szlak żółty
Wokół Jeziora Wolsztyńskiego; długość 10,5 km

Szlak okrężny prowadzący na ogół wąską ścieżką przy jeziorze i wzdłuż rozlewisk rzeki Dojcy, z miejscami gniazdowania żurawi i innych ptaków. W początkowym odcinku jest on częścią szlaku pieszego 2.
Punktem rozpoczęcia wycieczki w Wolsztynie jest malowniczy mostek na Dojcy, wypływającej tu z Jeziora Wolsztyńskiego (0,0 km), do którego docieramy po 300 m drogą spacerową z ulicy 5 Stycznia wychodzącą obok poczty. Przy mostku kierujemy się w prawo ulicą Rzeczną, a dalej promenadą przy jeziorze. Mijamy półwysep wcinający się w jezioro i alejką parkową docieramy do dębu Rożka i dalej do plaży w pobliżu pałacu (1,3 km). Nadal brzegiem jeziora zdążamy do plaży i kąpieliska w Karpicku (2,8 km). Mijamy tu ośrodki wypoczynkowe i domki letniskowe, na skraju których skręcamy ukośnie w lewo (3,9 km). Za ciekiem wodnym, który pokonujemy po żerdziach, skręcamy w prawo i zaraz w lewo. Skrajem lasu i rozlewisk Dojcy docieramy do drogi asfaltowej przy mostku na Dojcy (5,1 km) i kierujemy się w lewo do dawnej leśniczówki Chorzemin (obecnie Nowe Tłoki). Przy rozpoczynającej się tu ścieżce dydaktycznej skręcamy w lewo (5,8 km), w kierunku Chorzemina. Po 100 m, przy okazałym dębie skręcamy ponownie w lewo, w drogę żużlową. Dalej wędrujemy skrajem lasu i łąk (po lewej mijamy użytek ekologiczny "Rozlewiska rzeki Dojcy"). Mijamy ujęcie wody dla Chorzemina (7,8 km), a dalej zdewastowany budynek stacji pomp pobierającej niegdyś wodę do nawożenia pól i ścieżką przy jeziorze docieramy do Wolsztyna. Przechodzimy obok skansenu budownictwa ludowego (9,8 km), pomnika w lesie "Bielnik" i wzdłuż torów kolejowych docieramy do mostku, przy którym rozpoczynaliśmy trasę wycieczki (10,5 km)

5. "Ptasi Raj" - szlak niebieski
Wokół Jeziora Berzyńskiego; długość 9,8 km

Szlak okrężny prowadzi groblą wokół Jeziora Berzyńskiego, w znacz-nej części wśród trzcinowisk i zarośli, w których gniazdują rzadkie ptaki, m.in. bąki, remisy , krwawodzioby i czajki. W czasie wiosennych i jesien-nych przelotów gromadzą się tu niezliczone stada ptaków.
Szlak rozpoczyna się w Wolsztynie przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kolejowej, obok przejazdu kolejowego (0,0 km). Stąd ulicą Kolejową docieramy pod wiadukt obwodnicy Wolsztyna i dalej do grobli przy Jeziorze Berzyńskim (0,6 km). Tu kierujemy się w prawo do mostu na Dojcy przy alei Niepodległości (1,7 km). Zaraz za nim skręcamy w lewo, powracamy do grobli przy jeziorze, mijamy przystań Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego w Niałku Wielkim (2,3 km) i nadal groblą zdążamy wzdłuż zachodniego brzegu jeziora. Mijamy przepompownię wody (3,5 km) i docieramy do mostku przy wypływie rzeki Dojcy z jeziora (5,7 km). W oddali po prawej, za rozległymi łąkami, widoczne są zabudowania pocysterskie w Obrze, a po lewej - wieże kościelne w Wolsztynie. Za mostkiem skręcamy ukośnie w lewo i powracamy wschodnim brzegiem jeziora w kierunku Wolsztyna. Mijamy przepompownię wody w Berzynie (9,0 km) i wracamy do miejsca startu na ulicę Kolejową (9,8 km).

6. "Kąpielisko Krutla" - szlak brązowy
Wolsztyn - Niałek Wielki - Jezioro Święte - Obra - Berzyna - Wolsztyn, długość 17,2 km

Szlak okrężny z Wolsztyna do popularnego kąpieliska nad Jeziorem Świętym (Krutla), koło Obry (gdzie można zwiedzić cenne zabytki).
Szlak rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Niałe-ckiej w zachodniej części Wolsztyna (0,0 km), za mostem na Dojcy. Stąd wiedzie on ulicą Niałecką, przecina aleję Niepodległości i biegnie przez Niałek Wielki - PKS (0,9 km). Za wsią koło dużej topoli, skręcamy ukośnie w prawo (1,6 km) na drogę polną, z której - nieco dalej - rozciąga się widok na zabudowania Powodowa. Trasa przechodzi dalej przez niewielki las, za którym skręcamy w lewo. Mijamy przydrożny krzyż stojący w otoczeniu drzew (4,3 km) i docieramy do strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego "Diana" z Wolsztyna (5,6 km). Dalej mijamy wytwórnię mas bitumicznych, za którą znajduje się parking i łowisko PZW Krutla nad Jeziorem Świętym (6,3 km). Stąd w lewo przez mostek i dalej ścieżką nadjeziorną zdążamy do plaży i kąpieliska, usytuowanego przy południowo-zachodnim krańcu jeziora, na skraju zabudowań Obry (7,4 km). Znad jeziora ulicą Cmentarną (przy której położony jest cmentarz i stoi zabytkowa kapliczka Męki Pańskiej) docieramy do skrzyżowania dróg koło kościoła św. Walentego w centrum Obry, przy styku z żółtym szlakiem pieszym 2 (8,2 km). Stąd niemal do samego Wolsztyna szlaki biegną razem. Kierujemy się tu w lewo przez wieś w kierunku zabudowań pocysterskich, przed którymi skręcamy w lewo (9,3 km), a po 200 m w prawo, w drogę biegnącą na tyłach cmentarza i ogrodu klasztornego.
Droga prowadząca w poprzek doliny Dojcy wyłożona jest betonowymi płytami. Mijamy po lewej będące w budowie łowisko i przez mostek na kanale, a dalej most na Dojcy (11,2 km) kierujemy się drogą piaszczystą na wschód. Szlak prowadzi następnie przez las, na skraju którego skręcamy w lewo - na północ (13,0 km). Mijamy zabudowania Adamowa Piekiełka i za laskiem skręcamy ponownie w lewo (szlak pieszy idzie dalej prosto) na drogę, wzdłuż której stoją słupy sieci energetycznej. Po 300 metrach, przed zabudowaniami skręcamy w prawo i przez pola irygacyjne oczyszczalni ścieków, a dalej skrajem zadrzewienia nadjeziornego docieramy do Berzyny (16,5 km) i nieco dalej do ulicy Fabrycznej w Wolsztynie, gdzie szlak się kończy (17,2 km).

7. "Szlak konwaliowy" - szlak czerwony
Wolsztyn - Karpicko - Tłoki - Stara Dabrowa - Nowa Dąbrowa - Wroniawy - Borki - dąb przy Obrzańskim Kanale Środkowym; długość 19,5 km (Solec Nowy - długość 23,3 km)

Punktem docelowym tego szlaku jest okazały dąb-pomnik przyrody, rosnący w pobliżu Obrzańskiego Kanału Środkowego Do Starej Dąbrowy wiedzie razem z innym szlakiem rowerowo-pieszym - zielonym 8. Od dębu można powrócić ta samą trasa lub udać się dalej bez szlaku do przystanków komunikacji publicznej w Solcu Nowym. Szlak rozpoczyna się przy ulicy Poznańskiej 14, obok ratusza w cen-trum Wolsztyna (0,0 km). Stąd deptakiem (tzw. gaską) prowadzi do par-ku pałacowego i jego alejkami przed pałac (0,4 km). Dalej idziemy w kie-runku głównej bramy wjazdowej, przed którą skręcamy w lewo i skrajem parku wzdłuż ulicy Drzymały, a następnie ulicą Parkową docieramy do Karpicka. Tam ulicą Wczasową trasa wiedzie do skrzyżowania z ulicą Podgórną (1,6 km), w którą skręcamy w prawo docierając do starej szosy poznańskiej (2,3 km), gdzie kierujemy się ulicą Poznańską ukośnie w lewo. Droga początkowo żużlowa, a dalej piaszczysta doprowadza przez las do skrzyżowania dróg (3,8 km). Tu skręcamy w prawo i drogą asfaltową docieramy do skrzyżowania z szosą Poznań - Zielona Góra (przystanek PKS Nowe Tłoki 4,6 km). Piaszczysta droga wiedzie dalej przez las, przecina linię kolejową Wolsztyn - Poznań (przystanek PKP Tłoki 6,7 km) i dochodzi do wsi Tłoki (przystanek PKS 7,2 km). Dalej drogą asfaltową przy której rośnie aleja składająca się głównie z lip (o obwodach do 350 cm), zdążamy do skrzyżowania dróg w Starej Dąbrowie (9,4 km). Tu szlaki rozwidlają się: zielony wiedzie w lewo w kierunku Gościeszyna, a czer-wony prowadzi dalej prosto szosą przez wieś do Nowej Dąbrowy (przy-stanek PKS 11,5 km). Następnie osiagąmy linię kolejową Wolsztyn -Leszno obok stacji PKP Wroniawy i pośród zabudowań wsi docieramy do szosy Wolsztyn - Wschowa (14,3 km). Skręcamy w lewo i po 400 m ponownie w lewo, w drogę na Borki. Za wsią mijamy zabudowania dawniej Stacji Testowej Kur i przez most na Obrzańskim Kanale Północnym (15,8 km), a dalej przez las, mijając kamienną grotę Maryjną docieramy do
przejazdu kolejowego i zabudowań przysiółka Borki (przystanek PKS 17,4 km). Kręta droga asfaltowa doprowadza do wspaniałego pomnika przyrody - okazałego dębu, którego obwód pnia mierzony na wysokości ok. 130 cm od ziemi wynosi 530 cm (19,5 km). Tu kończy się szlak znakowany.
Jeśli wędrujemy dalej - po 300 m przekraczamy most na Obrzańskim Kanale Środkowym i dalej przez las docieramy do osady leśnej, przy której skręcamy w prawo (21,0 km). Dalej droga zbacza w lewo i po wyjściu z lasu osiągamy zabudowania Solca Nowego - przystanek PKS (22,0 km) i przystanek PKP (23,0 km).

8. "Szwedzkie Szańce" - szlak zielony
Wolsztyn - Karpicko - Tłoki - Stara Dąbrowa - Gościeszyn - grodzisko "Szwedzkie Szańce" - Błocko - Gościeszyn; długość 21,3 km

Miejscem docelowym szlaku jest grodzisko położone na lewym brzegu Obrzańskiego Kanału Północnego, 3 km na południa od Gościeszyna. Stamtąd szlak zatacza pętlę i wraca do Gościeszyna, w którym znajduje się monumentalne założenie pałacowo-parkowe i zabytkowy kościół. Do Starej Dąbrowy prowadzi wraz ze szlakiem rowerowo-pieszym czerwonym 7.
Z Wolsztyna (0,0 km) do Starej Dąbrowy udajemy się wg opisu po-przedniej wycieczki. Tam na skrzyżowaniu dróg (9,4 km) szlaki rozwidlają się: czerwony prowadzi dalej prosto, a zielony skręca w lewo, w drogę asfaltową do Gościeszyna obsadzoną dębami. W odległości 800 m przed wsią równolegle do szosy biegnie droga gruntowa z aleją lipową. Po dotarciu do Gościeszyna, tuż przed przystankiem PKS (11,4 km) skręcamy w prawo wzdłuż zabudowań dawnego majątku i szeroką drogą piaszczystą kierujemy się do mostu na Obrzańskim Kanale Północnym (13,9 km). Za mostem, na prawo od szlaku, mijamy dobrze zachowane grodzisko "Szwedzkie Szańce". Dalej, na skrzyżowaniu dróg leśnych, skręcamy w lewo (16,2 km), przekraczamy ponownie Obrzański Kanał Północny i obok zabudowań starej suszarni (16,9 km) i docieramy do szosy Tarnowo - Wolsztyn, na zachodnim skraju Błocka (18,6 km). Tu skręcamy ukośnie w lewo i wracamy szosą do Gościeszyna. Na skrzyżowaniu dróg obok przystanku PKS (20,0 km) szlak skręca w prawo, w czterorzędową aleję lipową, prowadzącą wzdłuż zabytkowego muru zespołu pałacowo-parkowego i docieramy do szosy na zachodnim skraju Gościeszyna (21,3 km). Stąd w prawo możemy wrócić do Wolsztyna szosą przez Stara Dąbrowę i Adamowo.

ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE
W 2006 roku na terenie gminy Przemęt wytyczono cztery okrężne szla-ki rowerowe, oznakowane w terenie drogowskazami i znakami stosowanymi przy szlakach rowerowych (na białym kwadracie w górnej jego części w kolorze czarnym symbol - wizerunek roweru, poniżej którego prostokątny pasek w kolorze szlaku). Dla lepszej orientacji w terenie w tekst ich opisu wpleciono bieżący kilometraż liczony od punktu oznaczonego (0,0 km).

9. Szlak Kaszczorski - szlak bordowy
Wieleń - Kaszczor - Mochy - Biała Góra - Kaszczor - Wieleń; długość 18,8 km
Szlak prowadzi przez urozmaicony teren rolniczo-leśny. Na jego trasie występują ciekawe zabytki i ładne widoki.


Od węzła szlaków rowerowych, usytuowanego przy tablicy informacyjnej gminy Przemęt przy ulicy Wczasowej w Wieleniu Zaobrzańskim (0,0 km) wyruszamy w kierunku szosy Wschowa - Wolsztyn. Tam, na skrzyżowaniu dróg (0,2 km) skręcamy w prawo i ścieżką rowerowo-pieszą, prowadzącą z lewej strony szosy w kierunku Wolsztyna, jedziemy do Kaszczoru (1,7 km). Mijamy drogę odchodzącą w lewo do Ciosańca i 300 metrów dalej skręcamy z szosy w prawo w ulicę Pod Lipami. Dalej drogą polną, częściowo przez teren leśny, jedziemy na północny wschód. Przecinamy skrzyżowanie z żółtym szlakiem rowerowym (3,2 km) i docieramy do splotu sześciu dróg polnych - zwanych przez miejscowych Punktem Lehmanna - i styku z mijanym wcześniej żółtym szlakiem rowerowym (5,1 km). Skręcamy w lewo, na północny zachód, w kierunku Moch. Mijamy po lewej żwirownię, a po prawej zalesione wzniesienia Babulina (Góra Sygnałowa, 112 m n.p.m. - najwyższy punkt powiatu wolsztyńskiego). Przed zabudowaniami skręcamy ukośnie w lewo w ulicę Polną, którą docieramy do szosy Wschowa - Wolsztyn we wsi Mochy (8,4 km). Po jej przekroczeniu zjeżdżamy ulicą Kościelną w dół i za kościołem skręcamy w lewo, w ulicę 3 Maja, jadąc teraz ulica asfaltową w kierunku Świetna. po lewej mijamy Łysą Górę (90 m n.p.m.) i zjeżdżamy z szosy w lewo, obok zabudowań leśniczówki Kaszczor (10,1 km). Jedziemy teraz na południe, drogą piaszczystą przez las. Przejeżdżamy most na Kanale Kaszczorskim (10,9 km), mijamy po prawej stronie Białą Górę (12,8 km) i ponownie zbliżamy się do zabudowań Kaszczoru, do szosy z Ciosańca. Tu skręcamy w lewo (ul. Cysterska)
Ciosańca i 300 metrów dalej skręcamy z szosy w prawo w ulicę Pod Lipami. Dalej drogą polną, częściowo przez teren leśny, jedziemy na północny wschód. Przecinamy skrzyżowanie z żółtym szlakiem rowerowym (3,2 km) i docieramy do splotu sześciu dróg polnych - zwanych przez miejscowych Punktem Lehmanna - i styku z mijanym wcześniej żółtym szlakiem rowerowym (5,1 km). Skręcamy w lewo, na północny zachód, w kierunku Moch. Mijamy po lewej żwirownię, a po prawej zalesione wzniesienia Babulina (Góra Sygnałowa, 112 m n.p.m. - najwyższy punkt powiatu wolsztyńskiego). Przed zabudowaniami skrę-camy ukośnie w lewo w ulicę Polną, którą docieramy do szosy Wscho-wa - Wolsztyn we wsi Mochy (8,4 km). Po jej przekroczeniu zjeżdżamy ulicą Kościelną w dół i za kościołem skręcamy w lewo, w ulicę 3 Maja, jadąc teraz ulicą asfaltową w kierunku Świętna. Po lewej mijamy Łysą Górę (90 m n.p.m.) i zjeżdżamy z szosy w lewo, obok zabudowań leśniczówki Kaszczor (10,1 km). Jedziemy teraz na południe, drogą piaszczystą przez las. Przejeżdżamy most na Kanale Kaszczorskim (10,9 km), mijamy po prawej stronie Białą Górę (12,8 km) i ponownie dojeżdżamy do zabudowań Kaszczoru. Tu skręcamy w lewo (ulica Cysterska), a przy szkole - w prawo, w ulicę Zachodnią (14,9 km). Nieco dalej skręcamy w lewo na drogę polną, następnie skrajem lasu - mijając po prawej zalesione Wieleńskie Góry - jedziemy na wschód, w stronę Wielenia. Mijamy oczyszczalnię ścieków i docieramy do zabudowań Wielenia. Skręcamy w lewo, w ulicę Wschowską (szosa Wschowa - Wolsztyn) i za gospodarstwem agroturystycznym "Stara Stajnia" kierujemy się w prawo, do placu Pielgrzyma przy kościele (18,0 km). Stąd ulicą Klonową wracamy do szosy i skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo, w kierunku Przemętu i dojeżdżamy do miejsca, skąd wyruszaliśmy na trasę wycieczki (18,8 km).

10. Szlak Konwaliowy - granatowy
Wieleń - Osłonin - Olejnica - Perkowo - Przemęt - Błotnica-Radomierz - Górsko - Olejnica - Jezioro Święte - Osłonin - Wieleń; długość 31,9 km

Szlak prowadzi przez bogato ukształtowany teren, w większości wzdłuż malowniczych jezior przemęckich. Na trasie znajdują się ciekawe zabytki i obiekty przyrodnicze (m.in. dwa rezerwaty: "Wyspa Konwaliowa" i "Torfowisko nad jez. Świętym") oraz galeria ptaków Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Od węzła szlaków rowerowych przy ulicy Wczasowej w Wieleniu Za-obrzańskim (0,0 km) jedziemy szosą w kierunku Przemętu mijając liczne sezonowe ośrodki wypoczynkowe ciągnące się aż po Osłonin - wieś letniskową, położoną na przesmyku między Jeziorem Wieleńskim i Jeziorem Osłonińskim. W Osłoninie, przy murowanej kapliczce (2,0 km) skręcamy z szosy w prawo, w ul. Parkową. Mijamy ostatnie zabudowania Osłonina (3,1 km) i jedziemy Osłonina (3,1 km) i jedziemy początkowo skrajem lasu (z prawej strony widoczne jest Jezioro Osłonińskie), a dalej drogą leśną. Skręcamy ukośnie w lewo (4,1 km) i przez pagórkowaty teren dojeżdżamy do poprzecznej drogi leśnej, w którą kierujemy się w prawo (4,8 km). Dalej, skrajem lasu, łąk i pól (ze wzniesień rozciągają się piękne widoki na Jezioro Górskie) docieramy do masztu telefonii komórkowej, skąd zjeżdżamy do szosy biegnącej na skraju Olejnicy (5,8 km). Jedziemy nią w prawo i tuż przed mostem skręcamy w lewo, na rozpoczynającą się tu ścieżkę przyrodniczo-leśną, którą prowadzi granatowy szlak rowerowy. Jedziemy wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Olejnickiego i dalej Jeziora Radomierskiego. Przy tarasie widokowym położonym naprzeciw Wyspy Konwaliowej, docieramy do leśniczówki Przemęt (9,2 km) i stamtąd drogą polną - do Perkowa (11,2 km). Tu szosą z Moch jedziemy w prawo, mijamy po lewej stronie kapliczkę z tablicą pamiątkową ku czci pole-głych mieszkańców gminy Przemęt, przejeżdżamy przez linię kolejową Leszno - Zbąszyń, obok przystanku PKP Perkowo (11,8 km) i dojeżdżamy do zabudowań Zaborowa - południowo-zachodniej części Przemętu. Za Kanałem Błotnickim mijamy z prawej kościół pocysterski i przez rynek docieramy do skrzyżowania dróg w centrum Przemętu-Przedmieścia i styku z czerwonym szlakiem rowerowym (14,3 km).
Skręcamy w kierunku Wielenia i szosą dojeżdżamy do Błotnicy (15,8 km), a dalej do rozwidlenia dróg (16,9 km). W lewo odchodzi droga do Leszna i Boszkowa, a my jedziemy prosto do Radomierza, gdzie na rozwidleniu dróg (18,1 km) skrecamy ukośnie w lewo, w ulicę Południową, prowadzącą w kierunku Górska. Początkowo drogą polną, a dalej przez las jedziemy na południe. Przy skrzyżowaniu dróg leśnych mijamy kapliczkę z rzeźbą św. Franciszka z Asyżu, a dalej żwirownię i docieramy do Górska. Mijamy galerię ptaków i na skrzyżowaniu dróg przy krzyżu skręcamy w prawo na szosę w kierunku Olejnicy (23,0 km). Jadąc szosą mijamy sezonowe ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane na wschodnim brzegu Jeziora Górskiego i dojeżdżamy do Olejnicy, przy skrzyżowaniu dróg (25,7 km). Skręcamy w lewo w kierunku Wielenia. Za mostem przecinamy nasz szlak, którym jechaliśmy do Przemętu i nieco dalej skręcamy z szosy w prawo (26,2 km), w drogą leśna. Na rozwidleniu dróg kierujemy się ukośnie w lewo (26,8 km), mijamy zabudowania i na poprzecznej drodze skręcamy w lewo, a po 200 m - w prawo, docierając do rezerwatu przyrody "Torfowisko nad jeziorem Świętym", przy którym znajduje się taras widokowy. Nieco dalej skręcamy w lewo (27,8 km) i dojeżdżając ponownie do szosy wieleńskiej kierujemy się w prawo. Dalej wyjeżdżamy z lasu, przy zakręcie szosy w lewo mijamy betoniarnię i docieramy do Osłonina (29,9 km), a dalej do Wielenia, skąd zaczynaliśmy naszą wycieczkę (31,9 km).

11. Szlak Słoneczny - żółty
Wieleń - Nowa Wieś - Solec Nowy - Solec - Mochy - Wieleń; długość: 22,6 km

Szlak prowadzi przez obszary rolno-leśno-łąkowe. Na jego trasie zobaczyć można liczne bocianie gniazda, głaz - pomnik przyrody, unikatowy cmentarz tarasowy w Solcu Nowym, a w Wieleniu zabytkowy kościół.
Od węzła szlaków rowerowych przy ulicy Wczasowej w Wieleniu Zaobrzańskim (0,0 km) jedziemy około 100 metrów w kierunku wsi, po czym skręcamy w prawo, w ulicę Polną. Mijamy ostatnie zabudowania wsi (0,4 km) i początkowo drogą polną, a dalej przez las docieramy do rozwidlenia (1,4 km). Tu skręcamy ukośnie w lewo i dojeżdżamy do splotu sześciu dróg polnych (zwanych przez miejscową ludność Punktem Lehmanna) i styku z bordowym szlakiem rowerowym (2,7 km). Jedziemy dalej prosto w kierunku Nowej Wsi. Po lewej mijamy zalesione wzgórza Babulina
Góra Sygnałowa, 112 m n.p.m. - najwyższy punkt powiatu wolsztyńskiego), na skrzyżowaniu dróg wjeżdżamy do lasu (4,1 km), dojeżdżamy do styku z drogą z Olejnicy i 400 metrów dalej do kolejnego skrzyżowania dróg leś-nych (5,6 km). 250 metrów od tego miejsca na lewo leży głaz narzutowy (obwód - 900 cm, wysokość 110 cm), jedyny pomnik przyrody nieożywionej w powiecie wolsztyńskim. Szlak prowadzi prosto do Nowej Wsi (7,0 km).
Jadąc nadal prosto ulicą Dworcową, mijamy kościół, następniej skręcamy w lewo, w ulicę Polną i dojeżdżamy do przejazdu kolejowego linii Wolsztyn - Leszno (7,5 km). Stąd drogą polną jedziemy przez rozległe łąki nadobrzańskie. Przecinamy Obrzański Kanał Południowy (7,9 km) i docieramy do Solca Nowego (9,7 km). Skręcamy w lewo i jedziemy przez wieś. Po lewej stronie mijamy kościół, a nieco dalej (położony na prawo w pewnej odległości od szlaku) unikatowy tarasowy cmentarz i dojeżdżamy ponownie do linii kolejowej Wolsztyn - Leszno, obok przystanku PKP Solec Nowy (11,2 km), a dalej drogą przez las do Solca i szosy Wolsztyn - Wschowa (13,6 km). Tu skręcamy w lewo i szosą, przecinając ponownie Obrzański Kanał Południowy, jedziemy do Moch. Na skrzyżowaniu dróg (16,9 km) jedziemy dalej prosto w kierunku Wschowy. Za szkołą przecinamy bordowy szlak rowerowy (17,2 km) i przy cmentarzu skręcamy ukośnie w lewo (17,6 km) na drogę polną. Mijamy betoniarnię, żwirownię, ponownie przecinamy bordowy szlak rowerowy (20,9 km) i ulicą Brzoskwiniową dojeżdżamy do Wielenia , skąd rozpoczęliśmy naszą wycieczkę (22,6 km).

12. Szlak Górski - czerwony
Przemęt - Siekówko - Siekowo - Kluczewo - Bucz Nowy - Bucz - Bucz-Dębina - Przemęt; długość: 21,8 km

Szlak prowadzi przez pofałdowane tereny rolnicze, stąd na jego trasie znajdują się piękne widoki "górskie". Atutem są ponadto ciekawe zabytki i gospodarstwo agroturystyczne w Kluczewie "Stara Chata u Kowola" z bogatym programem rekreacyjnym.

Z przystanku PKS w centrum Przemętu (0,0 km) jedziemy w kierunku Wolsztyna, do rozwidlenia dróg przy stawie przeciwpożarowym, za którym skręcamy w prawo (0,2 km), w drogę asfaltową, którą docieramy do Siekówka (3,2 km), a dalej do Siekowa. Mijamy drogę prowadzącą do Kluczewa (5,9 km), przejeżdżamy przez wieś i na jej północnym skraju, przy krzyżu, skręcamy w prawo w drogę polną (7,2 km). Dalej skrajem lasu a następnie przez las dojeżdżamy (przy krzyżu) do skrętu szlaku w prawo (8,7 km). Początkowo jeszcze przez las, a następnie drogą polną docieramy do szosy z Siekowa, na skraju Kluczewa (10,6 km). W pobliżu znajduje się gospo-darstwo agroturystyczne "Stara Chata u Kowola".
Jedziemy drogą asfaltowa przez wieś i przy budynku straży pożarnej oraz małym stawie skręcamy w prawo (12,0 km). Tuż za wsią zjeżdżamy z szosy w lewo, w drogę polną (12,5 km), a po 400 metrach skręcamy w prawo. Drogą polną prowadząca lekko pod górę (ładne widoki) a dalej w dół, dojeżdżamy do drogi asfaltowej na skraju Bucza Nowego (13,9 km), a następnie do Bucza. Tu, przy kościele skręcamy w prawo (15,1 km), w kierunku Przemętu. Za wsią, na rozwidleniu szos (15,8 km) jedziemy w kierunku Boszkowa. Mijamy nowo wybudowany kompleks "Ru-edy", a dalej budynki "Łabimexu" w Buczu-Dębinie, i przy krzyżu skręcamy ukośnie w prawo, w drogę polną (17,2 km). Drogą tą jadąc prosto docieramy do Przemętu. Wjeżdżajac na drogę asfaltową skręcamy w lewo, do centrum Przemętu, skąd wyruszyliśmy na trasę wycieczki (21,8 km).

TRASY ROWEROWE W GMINIE SIEDLEC
Przez teren gminy Siedlec, która ze względu na wysoki poziom zalesienia, sieć czystych jezior, malownicze krajobrazy jest atrakcyjna dla turystów preferujacych aktywny wypoczynek, wytyczono sześć tras wycieczek rowerowych:
1. Trasa wycieczki rowerowej Nr 1
Trasa gospodarstw agroturystycznych - część zachodnia gminy
Siedlec - Grójec Mały - Grójec Wielki - Wąchabno - Siedlec
Długość -około 32 km, czas przejazdu - około 3,5 godz. (bez postoju)
Trasa łatwa - droga asfaltowo-gruntowo-leśna
2. Trasa wycieczki rowerowej Nr 2
Trasa gospodarstw agroturystycz-nych - część północno-wschodnia gminy
Siedlec - Stara Tuchorza - Nowa Tu-chorza - Boruja - Mariankowo - Siedlec
Długość - około 30 km, czas przejazdu - około 3,5 godz. (bez postoju)
Trasa o średniej skali trudności - droga asfaltowa, polna i leśna
3. Trasa wycieczki rowerowej Nr 3
Ścieżka przyrodnicza w lasach Kopanicy "Leśnym Tropem"
Siedlec - Kopanica - Podborowo - Rów Grabowski - Jezioro Kopanickie - Kopanica - Siedlec
Długość - 20 km, czas przejazdu - około 3 godz.
Trasa o średniej skali trudności - droga leśna
4. Trasa wycieczki rowerowej
"Atrakcje przyrodnicze"

Siedlec - Reklin - Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin - Zakrzewo - Godziszewo - Chobienice - Wojciechowo - Nieborza - Siedlec
Długość - około 22 km, czas przejazdu - około 4 godz. (bez postoju)
Trasa o średniej skali trudności - drogi asfaltowo-gruntowe
5. Trasa wycieczki rowerowej "Miejsca pamięci"
Siedlec - Żodyń - Kopanica - Wielka Wieś - Mała Wieś - Wąchabno - Grójec Wielki - Chobienice - Wojciechowo - Nieborza - Siedlec
Długość - 20 km, czas przejazdu - około 3 godz. (bez postoju)
Trasa łatwa - drogi asfaltowe
6. Trasa wycieczki rowerowej
"Drewniane budownictwo ludowe"

Siedlec - Reklin - Stara Tuchorza - Tuchorza - Nowa Tuchorza - Boruja - Karna - Wojciechowo - Nieborza - Siedlec
Długość - 20 km, czas przejazdu - około 3 godz. (bez postoju)
Trasa o średniej skali trudności - drogi asfaltowo-gruntowe


SZLAKI KAJAKOWE
Przez teren powiatu wolsztyńskiego prowadzą trzy popularne wśród wodniaków szlaki kajakowe:
1. "Szlak Konwaliowy" - prowadzi jeziorami leżącymi na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego po zamkniętym kręgu. Długość szlaku wynosi 37 km. Jeziora połączone są strumieniami i kanałami o niewielkim spadku, co umożliwia pokonanie jego trasy w obu kierunkach. Początek i koniec szlaku został umieszczony w Wieleniu Zaobrzańskim na terenie Ośrodka Wczasowego "U Marcina". W ośrodku można wypożyczyć kajaki oraz uzyskać informacje na temat organizacji spływu. Szlak jest dostępny dla początkujących wodniaków. Miejsc trudnych jest niewiele, nie licząc konieczności przeniesienia kajaków na odcinku Papiernia - most kolejowy w Boszkowie. Trasę można pokonać etapami, najlepiej w ciągu trzech dni, biwakując w malowniczych okolicach i zwiedzając miejscowości, w których znajdują się obiekty warte zobaczenia. W celu ułatwienia poruszania się po popularnym wśród wodniaków z całej Polski szlaku został on odbudowany (udrożniono niektóre odcinki kanałów poprzez wybranie mułów i wycięcie gęstych trzcin), a całą trasę oznakowano tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Nazwa szlaku pochodzi od "Wyspy Konwaliowej" - rezerwatu na Jeziorze Radomierskim, położonym na trasie spływu.
2. Szlak (oznakowany) - spływ rozpoczyna się na przystani nad Jeziorem Wieleńskim w Ośrodku Wczasowym "U Marcina" w Wieleniu Zaobrzańskim, prowadzi przez jezioro Osłonińskie, Jezioro Górskie, Jezioro Radomierskie (z rezerwatem "Wyspa Konwaliowa"), Jezioro Przemęckie Duże i Jezioro Błotnickie. Koniec około 20 km trasy w Przemęcie.
3. Spływ Obrą rozpocząć można nad Jeziorem Wolsztyńskim na przystaniach w Karpicku albo w Wolsztynie, a zakończyć w Zbąszyniu. Jego długość wynosi 44 km, a na przepłynięcie należy przeznaczyć 2-3 dni. Szlak jest łatwy, nieuciążliwy i dostarcza wielu wrażeń. W początkowym odcinku wiedzie przez dwa duże jeziora (Wolsztyńskie i Berzyńskie), a dalej przez krótki odcinek Dojcą do Obrzańskiego Kanału Północnego, którym płyniemy do Kopanicy. Tam rozpoczyna się dolny odcinek biegu Obry; rzeka przepływa przez kilka jezior, z największym - Jeziorem Zbąszyńskim (Błędno).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
Na terenie powiatu wolsztyńskiego oprócz oznakowanych szlaków turystycznych funkcjonują "Ścieżki edukacyjne". Są one oznaczone odrębnymi znakami i tablicami tematycznymi objaśniającymi charakter ścieżki. Celem ścieżek edukacyjnych jest zapoznanie z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi regionu, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, edukacja ekologiczna i kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Głównym adresatem projektu jest młodzież.
1. Ścieżka Przyrodniczo - Leśna "Leśnym Tropem" (Gmina Siedlec)
Trasa ścieżki wiedzie przez obszary leśne należące do Nadleśnictwa Wolsztyn oraz lasy prywatne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szosy Zielona Góra - Poznań, w pobliżu miejscowości Kopanica.
Ścieżka znajduje się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. W czasie przyrodniczej wędrówki możemy zaobserwować liczne tropy leśnych mieszkańców lub spotkać ich osobiście, możemy poznać wiele gatunków roślin związanych z lasem.
Przygotowano 2 warianty trasy:
- Wariant krótszy, pieszy oznaczony kolorem pomarańczowym liczący około 2 km z tablicami tematycznymi, tak dobranymi, aby zachęcić dzieci i młodzież do leśnych wędrówek połączonych ze zdobywaniem nowych doświadczeń i wiedzy. Czas spaceru około 1,5 godz.
- Wariant dłuższy, rowerowy oznaczony kolorem niebieskim liczący około 9,5 km dla miłośników wycieczek rowerowych. Czas zwiedzania około 2,5 godz. Na trasie ścieżki przyrodniczej ustawiono 14 tablic dydaktycznych oraz plan sytuacyjny.
2. Ścieżka Przyrodniczo-Leśna w Olejnicy (Gmina Przemęt)
Ścieżka rozpoczyna się i kończy w Olejnicy na parkingu, wejście na nią oznaczone jest czytelną tablicą informacyjną z wiadomościami ogólnymi i mapą trasy. Trasa wytyczona jest kierunkowskazami w postaci strzałek, kierującymi od przystanku do przystanku.
Na trasie zlokalizowanych jest 11 opisanych stanowisk przedsta-wiających wybrane, ciekawe fragmenty krajobrazu. Ścieżka prowadzi przez rezerwat przyrody "Wyspa Konwaliowa" i rezerwat przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Świętym". Atrakcją ścieżki są trzy tarasy widokowe oraz dwa wigwamy miejsca na odpoczynek i ognisko. Można wybrać dwa warianty ścieżki: pełen, wy-noszący 8 km albo krótszy, mający 5 km.
4. Ścieżka "Nasza Chata" - szlak żółty (gmina Wolsztyn)
Długości około 6 km, prowadzi od Ośrodeka Wilga przez brzeg Jeziora Wilcze, pole namiotowe, Wieś Wilcze, cmentarz ewangelicki, punkt czerpania wody i kończy w Rudnie.
5. Ścieżka "Rudno Uście - Rudno" - szlak brązowy (gmina Wolsztyn)
Długości około 7 km, rozpoczyna się w Ośrodku Wilga prowadzi brzegiem Jeziora Rudno, a dalej przez plażę w Uściu, Wieś Uście, przejście przez las do Rudna.
6. Ścieżka "Jezioro Wuszno" - szlak czerwony (gmina Wolsztyn)
Długości około 7 km, przebiega przez Ośrodek Wilga, drogę do Wilcza, Bazę ZHP Wałbrzych, wokół Jeziora Wuszno, Leśniczówkę Wilcze, drogę do Rudna.
7. Ścieżka "Jezioro Wilcze" - szlak zielony (gmina Wolsztyn)
Długości około 5 km, przebiega przez Ośrodek Wilga, brzeg Jeziora Wilcze, Osiedle Leśne, Wilcze, Rudno

SZLAKI TURYSTYKI KONNEJ

Dla amatorów popularnego od niedawna sposobu spędzania wolnego czasu w siodle, przygotowano propozycje szlaków konnych. Ponieważ ten rodzaj turystyki ma coraz więcej zwolenników, wymaga ona odpowiedniego zaplecza. Trasy uwzględniają potrzeby koni, takie jak popasy czy też odpowiednie podłoże szlaku, ale również biorą pod uwagę oddziaływanie przemarszu większej ilości koni na środowisko i bezpieczeństwo. Przed wyruszeniem na szlak konny zalecamy konsultacje z Urzędem Gminy, Nadleśnictwem, Leśnictwem lub Ośrodkiem Rajdów Konnych "Czajkówka" w Trzebidzy
1. Szlak Trzebidzki - Leśnictwo Sokołowice, Gmina Przemęt
Szlak tworzy pętlę składającą się z pięciu odcinków o łącznej długości 25.5 km pomiędzy miejscowościami: Charbielin, Bucz, Poświętno, Sokołowice i Skarżyń. Jest połączony ze szlakami konnymi w okolicach Górska, Osłonina, Wielenia, Kaszczoru i Moch.
2. Szlak Białogórski - Obręb Mochy, Gmina Przemęt
Składa się z 10 odcinków o łącznej długości 75 km z możliwością przemieszczenia się ze szlakiem łącznikowym przez Starkowo Bambry na Szlak Trzebidzki, drogami do Kluczewa do szlaku Pałacowego, przez Nową Wieś, Solec i Mochy aby zamknąć pętlę. Szlak przebiega przez: Górsko, przesmyk pomiędzy jeziorami, Radomierz, Perkowo-Leśniczówka, Nową Wieś, Brenno, Osłonin, Jezioro Święte, Wieleń i lasem do granicy z Nadleśnictwem Wolsztyn.
3. Szlak Pałacowy - Leśnictwo Ziemin
Przebieg szlaku u możliwia pokonania dwóch pętli o długości 17 km:
- Siekowo, Południowy kanał Obry, odcinek leśny do Leśniczówki Sitkówko i powrót do Siekowa;
- Siekowo, obrzeża wsi Kluczewo, gospodarstwo "Stara Chata u Kowola", polami w stronę wsi Śniaty i Leśniczówki Ziemin, z powrotem do Siekowa.

Szlaki Konne leżące w granicach Nadleśnictwa Wolsztyn przebiegają w obrębie lasów Obry - Leśnictwo Zacisze, Leśnictwa Dąbrowa, Leśnictwa Nowe Tłoki (północny wschód Wolsztyna) oraz przez okolice Tuchorzy i Boruji, teren Leśnictwa Belęcin i biegną dalej na północ poza granice powiatu. Ze względu na specyficzne warunki (względy bezpieczeństwa i przeciwpożarowe) uprawiania turystyki konnej w kompleksach leśnych zalecamy każdorazowe uzgodnienie trasy z Nadleśnictwem Wolsztyn.


<< Poprzednia strona |::|