baner  
SŁOŃCE :: JEZIORA :: LASY  
line decor
  Spis Treści :: Adresy ::MAPA POWIATU (2264 KB) ::MAPA WOLSZTYNA (591KB)  ::  
line decor
   
 
Słowo od Starosty  

Powiat Wolsztyński, stanowiący zachodnią granicę województwa wielkopolskiego, po 25 latach powrócił w historyczne granice Wielkopolski.
Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny. W powiecie, liczącym około 55.200 osób, zarejestrowanych jest około 5000 różnych podmiotów gospodarczych, stanowiących siłę napędową gospodarki regionu. Duża aktywność naszych mieszkańców powoduje, że plasujemy się w czołówce po-wiatów o najniższym bezrobociu w Wielkopolsce. Wśród podmiotów gospodarczych nie ma jednostek uciążliwych dla środowiska, co jest istotne w kontekście planów rozwojowych powiatu.
Alternatywą dla niewielkiej liczby dużych zakładów prze-mysłowych jest intensywny rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego,   a przede wszystkim turystyki kwalifikowanej. Tym celom służą działania rad i zarządów gmin oraz powiatu, polepszające infra-strukturę terenów przeznaczonych pod przemysł przetwórczy oraz bazę turystyczną. Ponad 30 jezior, urokliwe zakola Obry i Dojcy, kilku-dziesięcioprocentowe zalesienie obszaru powiatu oraz wiele gos-podarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, dobra baza noclegowo-gastronomiczna, wytyczone szlaki turystyczne: rowerowe, piesze, konne i wodne stwarzają warunki do czynnego wypoczynku, bezpośredniego kontaktu z bogata fauna i florą w każdym zakątku powiatu. Wartościowe zabytki sakralne i świeckie stwarzają możliwość organizowania ciekawych wycieczek. Dużą atrakcją jest sam Wol-sztyn, w którym mieszkali i pracowali tak znani ludzie, jak Marcin Rożek, Robert Koch czy Józef Hoene-Wroński. Mieści się tu także skansen czynnych parowozów, który jest unikatem w skali europejskiej.
Unikatowe są również rezerwaty: Bagno Chorzemińskie w gminie Wolsztyn, czapli siwej na Jeziorze Chobienickim w gminie Siedlec, a głównie Przemęcki Park Krajobrazowy, stanowiący enklawę rzadkich gatunków zwierząt oraz bogatej szaty roślinnej.
Przez Powiat Wolsztyński przebiega historyczny Szlak Cysterski, którego elementem jest klasztor Ojców Oblatów w Obrze (gmina Wolsztyn) oraz przepiękny barokowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Do atrakcji pocysterskich zaliczyć należy również późno-barokową świątynię p.w. św. Wojciecha w Kaszczorze oraz Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim.
Jako powiat mamy podpisane umowy o współpracy: od września 2000 roku z niemieckim powiatem Dahme-Spreewald w Brandenburgii oraz od maja 2003 roku z Rejonem Solecznickim na Litwie. Nasze partnerstwo zatacza coraz szersze kręgi i przynosi niewymierne korzyści dla obu stron.
Jestem przekonany, iż poniższe opracowanie zachęci Państwa do odwiedzenia jednego z najbardziej urokliwych zakątków naszego województwa.
Zapraszam do przyjazdu, gdyż słowo pisane nie odkryje wszystkich tajemnic i atrakcji, które tu na Was czekają. Mogę zapewnić, że każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie, a zwłaszcza amatorzy czynnego wypoczynku oraz miłośnicy przyrody.

Serdecznie zapraszam
Ryszard Kurp
Starosta wolsztyński


wolsztyn

Następna strona >>