Kolejne dofinansowanie dla szkoły w Powodowie 2021-03-30 12:08:00  

Miło nam poinformować, że Powiat Wolsztyński podpisał umowę (30.03) na dofinansowanie w wysokości 296 794,55 zł na realizację projektu w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie pt. „ZSRiT Powodowo powoduje podniesienie wiedzy uczniów”. Wartość projektu 312 415,40 zł. Projekt będzie realizowany do 31.08.2022 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz umiejętności, organizacja szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie w pomoce dydaktyczne 5 pracowni
do prowadzenia zajęć z matematyki i zajęć przyrodniczych.