Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku2021-09-29 14:37:00  

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała w środę (29.09.) pod przewodnictwem starosty Jacka Skrobisza. Oprócz stałych uczestników (lub ich zastępców) udział wzięli zaproszeni goście, którzy przedstawili wiele ważnych informacji.


Krzysztof Rezler, zastępca naczelnika wydziału prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Wolsztynie podsumował „Bezpieczne Wakacje 2021” oraz przybliżył działania prowadzone w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Poinformował o profilaktycznych spotkaniach funkcjonariuszy z młodzieżą zbiorowo wypoczywających na koloniach, półkoloniach i obozach nad akwenami powiatu wolsztyńskiego. Policjanci wspólnie z sanepidem i strażakami kontrolowali obozowiska harcerskie zlokalizowane w Siedlcu, Grójcu Wielkim i Wilczu (ogółem w powiecie stacjonowało ich 13 – 1.010 osób). Sprawdzano także kąpieliska strzeżone i „dzikie”, stan trzeźwości korzystający ze sprzętu wodnego, działania ratowników wodnych. Niestety, były dwa tragiczne wydarzenia. 28 sierpnia w rowie melioracyjnym w Belęcinie utopił się 61-letni mieszkaniec, z kolei 5 września w jeziorze w Rudnie utonął 72-latek z Sulechowa.

 


Roman Rembielak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie poinformował o wakacyjnej działalności edukacyjno-profilaktycznej i kontrolno-rozpoznawczej. Odnotował dwa przypadki uruchomienia procedury ewakuacyjnej 97 osób z obozów harcerskich przy jeziorze Wilcze i Chobienickim, po otrzymaniu alertów pogodowych.


Piotr Zielonka, p.o. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie poruszył dwa problemy. Pierwszy to 31 kontroli sanitarno-epidemiologicznych i technicznych miejsc letniego wypoczynku, z których korzystało 1.542 uczestników. Duże zastrzeżenia wzbudził przypadek w gminie Przemęt. Wypoczynek nie tylko nie został zgłoszony do kuratora oświaty. Kierownik nie posiadał odpowiednich oświadczeń kadry i rodziców/opiekunów prawnych, regulamin był niekompletny, a kadra nie miała orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. Efektem były mandaty karne. Drugi problem to sprawa bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Ostatnie dane z naszego powiatu: w pełni zaszczepionych jest ok. 43,5 % mieszkańców. Zachorowania we wrześniu - osiem osób (sześć z gminy Przemęt, po jednej z gmin Wolsztyn i Siedlec), w III kwartale – 30 osób (14 z gminy Wolsztyn, 12 z gminy Przemęt, cztery z gminy Siedlec. Zgony: we wrześniu – brak, w III kwartale – jedna osoba. Hospitalizacje: we wrześniu – jedna osoba, w III kwartale – siedem. Kwarantanna: średnio 25 osób dziennie, głównie obywatele ukraińscy po przekroczeniu granicy.


Dominika Kmet, powiatowy lekarz weterynarii, omówiła dwie kwestie: ASF (afrykański pomór świń) oraz HPAI (wysoce zjadliwa grypa ptaków). Jeśli chodzi o ASF to sytuacja wydaje się być klarowna – w br. nie odnotowano chorych dzików (ostatni wynik dodatni stwierdzono 12.06.20 r.). W przypadku HPAI, ogniska w fermach z kurami nioskami występowały w 2020 r. oraz od stycznia do kwietnia 2021 r. Koszt likwidacji i odszkodowań wyniósł prawie 60 mln zł.


Stan postcovidowy w domach pomocy społecznej w Wolsztynie i Wielkiej Wsi przybliżyła Anna Białek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wyraziła słowa pochwały za zaangażowanie personelu obu placówek w czasie pandemii. Potwierdził to J. Skrobisz, podkreślając znaczącą pomoc starostwa w trudnej sytuacji, kiedy to na mocy decyzji wojewody w/w domy zostały praktycznie odcięte od świata zewnętrznego (zakaz wyjść i odwiedzin).


Karol Mońko, dyrektor SPOZ w Wolsztynie omówił sytuację w szpitalu po trzech falach epidemii. Zwrócił uwagę na zwiększoną ilość pacjentów na tzw. wieczorynkach weekendowych.