Podpisano umowę na dostosowanie budynku starostwa do wymogów przeciwpożarowych2021-11-03 13:44:00  

Starosta Jacek Skrobisz, wicestarosta Mariusz Silski i skarbnik Elżbieta Sobieszek podpisali w środę (03.11.) umowę na „Dostosowanie budynku starostwa do wymogów p.poż.”. Firma AZICO ARTUR STĘPIEŃ, ul. Śremska 20, 63-100 Dąbrowa, wyłoniona w trybie przetargu, zobowiązała się wykonać zadanie za 134.647,36 zł. Umowa obejmuje m.in. dostawę i montaż urządzeń SSP, wykonanie kompletnych tras kablowych wraz z przejściami p.poż., uruchomienie i konfigurację urządzeń SSP, odtworzenie pomieszczeń do stanu poprzedniego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie użytkowników systemu.