Będzie winda dla osób niepełnosprawnych2021-11-15 14:37:00  

Została podpisana umowa na wykonanie zadania „Montaż dźwigu osobowego w ramach dostosowania budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami”. Firma WINDPOLDŹWIG Sp. z o.o., ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra, wyłoniona w trybie przetargu, zobowiązała się wykonać odpowiednie prace za 330.501,00 zł. – Likwidujemy bariery. Chcemy osobom niepełnosprawnym maksymalnie ułatwić dostęp do urzędu – podkreśla starosta Jacek Skrobisz. Powstanie zewnętrzny szyb, umożliwiający komunikację pomiędzy parkingiem a pierwszym i drugim piętrem budynku. Zielonogórska firma zapewni także dostawę i montaż kompletnej windy oraz dostawę i montaż platformy schodowej na pierwszym piętrze.