Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska”2022-01-17 08:30:00  

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie . Celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem
na dwie kategorie:
a.    Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
b.    Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:
•    Foto książki  pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian. Foto książka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.
1.    Format foto książki  A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,
2.    Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,
3.    Ilość stron foto książki: max 30 stron,
4.    Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

 

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”)
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Czas trwania konkursu od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas uroczystej gali.

 


Szczegóły konkursu znajdziecie w plikach do pobrania: