III Amatorskie zawody w powożeniu2019-04-15 00:00:00  
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników koni oraz mieszkańców powiatu  na trzecią edycję zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi, które odbędą się 2 czerwca 2019 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Mustang w Starym Widzimiu. 
1.    Ranga zawodów: zawody amatorskie – zręcznościowe 
2.    Organizatorzy:  Powiat Wolsztyński, 
3.    Miejsce zawodów: teren Gospodarstwa Agroturystycznego Mustang,  Stary Widzim 49, 64-200 Wolsztyn 
4.    Termin zawodów: 02.06.2019 (niedziela) 
5.    Termin zgłoszeń: 27.05.2019 ( najpóźniej w dniu zawodów ) 
6.    Zgłoszenia na adres: n.matysik@powiatwolsztyn.pl (w tytule zaprzęgi, w treści imię nazwisko powożącego, imię i nazwisko luzaka, kategoria) 
7.    Program zawodów: od godziny 11.00 – zapisy i  przyjmowanie opłat 
godzina: 12.00 – rozpoczęcie zawodów 
klasyfikacja wg poniższego; 
Kuce - pojedynki 
Kuce  – pary 
Duże konie – pojedynki 
Duże konie  - pary 
8.    Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe puchary i nagrody 
9.  Opłaty startowe konkurs nr 1,2,3,4 – 50 zł od startu (dla powożącego i luzaka napój i posiłek gratis) 
10.   Zalecane ubezpieczanie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń losowych 
11.   Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w zawodach ( zał. Nr 2 do Regulaminu) 
12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 
13.   Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów 
14.   Kontakt: 68 384 56 00, 660 674 709