Radosne kolędowanie w Kębłowie2023-01-09 10:15:00  

Już po raz 24. Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo, działający pod kierownictwem Grażyny Zboralskiej, zaprosił do wspólnego kolędowania liczne grupy wokalne. Zebrały się one w niedzielę (08.01) w kębłowskim kościele pw. Św. Bartłomieja. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starosta Jacek Skrobisz, przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego Janusz Mrozkowiak oraz wiceprzewodniczący: Wiesław Janowicz i Andrzej Rogozinski. Poza gospodarzami wystąpiły chóry: „Cecylia” ze Święciechowy, Frauen Spereewald z Lubben, parafialny im. ks. Karola Antoniewicza S.J. z Obry, „Rapsodia” z Lipna, „Razem Raźniej” z Długiego Starego (koło Święciechowy), „Perły - Sumsiodki” z Siedlca, „Cantate Deo” ze Sławy, „Lutnia” z Wolsztyna oraz „Grodziszczanie” z Grodziska Wlkp.