Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe 2023-01-26 12:34:00  

W środę (25.01) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się Konferencja pt. „Przyszłość Kwalifikacji w sektorze NUB”. Starostę Jacka Skrobisza reprezentowała  Joanna Karkowska - pracownik Wydziału Edukacji. Podczas konferencji zostały omówione zagadnienia i formy współpracy  pomiędzy edukacją a przedsiębiorstwami, strategia rozwoju regionu – szanse i możliwości pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych.Odbył się także panel dyskusyjny: „Współpraca samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra”.