Informacja2023-03-13 08:31:00  

 

Projekt „Dostępny samorząd – granty”, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Powiat Wolsztyński, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, otrzymał grantw wysokości 76 706,84 zł na zadanie pn. „Podniesienie jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie”. Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego mają na celu poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno – informacyjnej w budynku urzędu przy ul. 5 Stycznia 5 oraz w PCPR w Wolsztynie, przy ul. Marcinkowskiego 6.

 

Projekt „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).