Szkole w Starkowie nadano patrona i wręczono sztandar!2023-04-26 13:16:00  

Imię Budowniczych Szkoły nadano w sobotę (22.04) Niepublicznej Szkole Podstawowej w Starkowie. W uroczystościach uczestniczył wicestarosta Mariusz Silski, który wręczając na ręce pani dyrektor Wiesławy Woś okolicznościowy adres, życzył wielu lat owocnej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Placówka powołana została w 2004 r. w miejsce zlikwidowanej szkoły publicznej i z powodzeniem prowadzona jest przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły”, które jest dla niej organem prowadzącym.