W Wilczu będzie bezpieczniej!2023-11-16 13:43:00  

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców Wilcza i licznie przebywających latem w tym rejonie turystach zrealizowana zostanie ważna inwestycja, związana z budową chodnika przy drodze powiatowej 3815P Wilcze - Rudno.
Dokumenty na realizację zadania przez firmę Infrakom Kościan podpisali w czwartek (16.11) starosta Jacek Skrobisz, wicestarosta Mariusz Silski, przy kontrasygnacie skarbnika Elżbiety Sobieszek.
Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać ok. 325 m chodnika (od skrzyżowania z DW314 do wjazdu na ścieżkę rowerową) do 15 grudnia 2023 r.
Wartość zadania wynosi 156.123,29 zł, z czego 110 tys. zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.