Z wizytą u jeleniogórskich przyjaciół 2019-10-03 10:18:00  
Delegacja Powiatu Wolsztyńskiego w składzie: starosta Jacek Skrobisz, wicestarosta Mariusz Silski oraz sekretarz powiatu Witold Składanek spotkała się w środę (2 bm.) z przedstawicielami Powiatu Jeleniogórskiego. Celem wizyty była sprawa  kontynuacji współpracy obu samorządów.
W rozmowach, które toczyły się w Transgranicznym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze, gospodarzy reprezentowali: starosta Krzysztof Wiśniewski, wicestarosta Jarosław Kotliński, członek zarządu powiatu Artur Smolarek, skarbnik powiatu Grażyna Bojęć oraz zastępca dyrektora wydziału organizacyjnego Marta Strzelczyk.
Obie strony wyraziły pełną aprobatę dla planowanej kontynuacji współpracy. Jej zakres przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w zakresie: organów władzy, oświaty, kultury, sportu i turystyki. Uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. Jednym z pierwszych jej punktów ma być wymiana młodzieży -  organizacja wypoczynku w górach w powiecie jeleniogórskim (ferie zimowe) i nad jeziorami powiatu wolsztyńskiego (ferie letnie).