Przebudowa drogi powiatowej Przemęt – Bucz2019-11-06 12:38:00  
W środę (06.11.) w starostwie została podpisana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz”. Firma, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 5.474.449,61 zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2020 r. W kosztach zadania będą partycypować:  Fundusz Dróg Samorządowych, Powiat Wolsztyński i Gmina Przemęt.