Wspólne śpiewanie hymnu narodowego2019-11-08 09:10:00  
Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - 46 klas i 65 nauczycieli – wzięła udział we wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego. Wszystko to w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, której inicjatorem jest Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży. 

Przedsięwzięcie było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą. Tym razem udział w akcji wzięło ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół.