ASF zagraża naszym gminom?2019-11-19 14:49:00  
Starosta Jacek Skrobisz zwołał we wtorek (19.11.) nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem jest potencjalne wystąpienie w naszym regionie wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pierwszym sygnałem ewentualnego zagrożenia  było potwierdzenie przypadku ASF u dzika potrąconego 4 listopada przez samochód w Tarnowie Jeziernym w pobliskim powiecie wschowskim. Dotychczas wszystkie wykryte przypadki pochodziły z województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, czyli terenów położonych na wschód od Wisły.

Oprócz członków zespołu, w spotkaniu wzięli udział m.in. leśnicy i rolnicy. W dyskusji poruszono wiele wątków. Powiatowy Lekarz Weterynarii Dominika Kmet omówiła sytuację, zwracając uwagę na kolejne przypadki znalezienia martwych dzików. Podkreśliła niepokojący fakt, iż wiele małych gospodarstw w regionie nie zastosowało się do zaleceń i nie stosowało działań bioasekuracyjnych, takich jak np. maty nasączone środkami dezynfekującymi. Wspomniała o już podjętych działaniach służb weterynaryjnych i myśliwych.