Wojewoda w starostwie2020-02-05 14:37:00  
W środę (05.02.) w Wolsztynie przebywał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Po osobistej rozmowie ze starostą Jackiem Skrobiszem, spotkał się w sali sesyjnej z samorządowcami z powiatu. W swoim wystąpieniu przedstawił swoją wizję sprawowania funkcji i współpracy, omówił już wdrożone programy, jak i te planowane, mające znaczenie dla rozwoju gmin, powiatów i całej Wielkopolski. W odpowiedzi samorządowcy zwrócili uwagę na lokalne problemy, które wymagają pilnego rozwiązania. To przede wszystkim niedofinansowana opieka zdrowotna i zbyt niska subwencja oświatowa.


Przypomnijmy, że Ł. Mikołajczyk został powołany na stanowisko wojewody 25 listopada 2019 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej dwukrotnie uzyskiwał mandat radnego powiatu ostrowskiego, a w latach 2015-2019 był senatorem. Był założycielem i przewodniczącym senackiego zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym, pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji.