samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 03-03-2021
szukaj
szukaj
Komunikaty

Podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie jako nawóz wzbogacający glebę, klasyfikowane jest jako odpad. Rolnik musi mieć zgodę na przetwarzanie!

2021-02-11

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska informuje, że podłoże po pieczarkach, stosowane powszechnie w rolnictwie jako nawóz wzbogacający glebę w próchnicę, zgodnie z przepisami klasyfikowane jest jako odpad pod kodem ex 02 01 99. Rolnik, który chce wykorzystać podłoże pieczarkowe w celu poprawy jakości gleby powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

 

W ujęciu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, rolnik nie jest traktowany jako przedsiębiorca, ale prowadzi on działalności wytwórczą w rolnictwie. Mając to na uwadze należy uzyskać zezwolenie na przetwarzanie podłoża pieczarkowego w procesie R10 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10) na podstawie art. 42 i 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R10 (pkt III. Pakt. 4) odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) w odniesieniu do odpadów:
a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
b) dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
c) odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),
2) w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
a) odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowodowało szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
b) odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gleby do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią wymieszane,
c) odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu
- przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

 


Za prowadzenie przetwarzania odpadów bez zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 194 ust.4 ustawy o odpadach. Kara ta wynosi nie mniej niż 10.000 zł i nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
W przypadku wymierzenia w/w kary rolnik przez 10 lat nie będzie mógł uzyskać zezwolenia na przetwarzacie odpadów.
Organ właściwy dla wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów- podłoża po pieczarkach, wskazuje art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.).

 


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 19502950
online: 1
© 2019 MBEST