samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 23-06-2021
szukaj
szukaj
Komunikaty

Dotacja dla Twojej firmy!

2021-05-31

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Dotacja na Twoją firmę", dzięki któremu 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Drugi i ostatni nabór zgłoszeń w postaci formularzy rekrutacyjnych w projekcie rozpoczyna się już 7 czerwca br.  

W projekcie oferujemy:
1.    Bezzwrotną dotację na uruchomienie swojej firmy w kwocie 20.528,00 PLN
2.    Wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych 12 miesiącach
w wysokości:
1 514,50 PLN netto/miesiąc - podstawowe wsparcie pomostowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;
albo
2 152,00 PLN netto/miesiąc - wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).
Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.
Projekt skierowany jest do OSÓB PRACUJĄCYCH, ale również niepracujących z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

•    osoby ubogie pracujące;
•    osoby zatrudnione na umowach o pracę krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
•        bezrobotni     rnężczvżni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
•    osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
•    imigranci oraz reemigranci;
•    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 19936362
online: 1
© 2019 MBEST