samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 22-03-2023
szukaj
szukaj

Program wyrównywania różnic między regionami III

2023-01-02

Powiat Wolsztyński przystąpił do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów” zostały przyjęte przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

 

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2023 roku
1)    obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2)    obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3)    obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4)    obszar D – likwidacja barier transportowych;
5)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.
1)    obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
2)    obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3)    obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
4)    obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a)    135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b)    110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,
c)    330.000,00 zł dla autobusów;
5)    obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
6)    obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7)    w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu,  samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio we właściwym oddziale PFRON. Projekty w ramach obszarów B, C, D, F i G  należy składać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, w terminie do 6 lutego 2023 r.


Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 22844580
online: 1
© 2019 MBEST