samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 22-03-2023
szukaj
szukaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

2022-12-29

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. i jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w zakresie:
•    Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
•    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•    Turystyka i krajoznawstwo,
•    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Termin realizacji zadań obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 stycznia 2023 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

 


 
Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna obowiązkowo mieć załączone:
•    kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stanowiącego o podstawie działalności podmiotu,
•    kopię aktualnego statutu lub regulaminu,
•    klauzulę RODO.
 
Wygenerowana w systemie Witkac.pl (link do generatora: https://witkac.pl/Account/Login ) i wydrukowana oferta powinna być złożona wraz z załącznikami (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa oferenta, oznaczenie numeru zadania (określonego w § 1 ogłoszenia o konkursie) do dnia 23 stycznia 2023 roku do godz. 12.00.
Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
 
Osoba do kontaktu:
Marcelina Kurowska
Wydział Edukacji
II piętro, pok. 206a
organizacje@powiatwolsztyn.pl
tel. (68) 384 56 18

 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 22844390
online: 1
© 2019 MBEST