samorządowy serwis informacyjny
Dzisiaj jest 25-07-2024
szukaj
szukaj
Komunikaty

Program współpracy Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

2023-09-25

Zgodnie z Uchwałą nr 458/2023 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Wolsztyńskiego w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, że konsultacje w w/w sprawie zostaną przeprowadzone w formie określonej w §2 ust. 6 uchwały tzn. poprzez umieszczenie Programu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wolsztyńskiego, na stronie internetowej Powiatu Wolsztyńskiego (https://www.powiatwolsztyn.pl), mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

 

Program będzie podstawą współpracy w 2024 r. Powiatu Wolsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Opinie, uwagi oraz propozycje zmian należy składać na piśmie w terminie od 20 września 2023 r. do 10 października 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (bezpośrednio lub w drodze wysyłki) oraz poprzez środki komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: organizacje@powiatwolsztyn.pl). Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
tel. +48 68 384 56 62
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
mapa powiat gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt
liczba odwiedzin: 26008581
online: 1
© 2019 MBEST