Czas zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe
2014-02-13
   Projekt „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem
w projekcie jest Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowaniai prognozowania", którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania kompetencji oraz umiejętności zawodowych w odniesieniu do rynku pracy.
Projekt systemowy, którego okres trwania przewidziano od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r., ma na celu  podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:
  1. organizację praktyk i staży dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach,
  2. utworzenie na potrzebę realizacji praktyk dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
  3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  4. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika w 35 szkołach,
  5. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia
  6. realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
  7. wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.

W całym przedsięwzięciu weźmie udział przynajmniej 50 szkół, w tym w 35 zostanie wprowadzone kształcenie modułowe. Praktykami i stażami zostanie objętych 7330 uczniów i uczennic wielkopolskich szkół zawodowych i technikum, kształceniem modułowym przynajmniej 1 840 osób. Wyposażenie laboratoriów zostanie przygotowane w ścisłej współpracy  z wielkopolskimi przedsiębiorcami, tak by zapewnić jak największą jakość realizowanym praktykom.  Łącznie projektem zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób.
W ramach projektu zostaną opracowane innowacyjne programy kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika. Wdrożenie takiej formy nauczania zapewni wyższą skuteczność kształcenia a jednocześnie spowoduje zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkół względem szkół w innych regionach europejskich. Aktualne badania i analizy dotyczące kształcenia zawodowego w Wielkopolsce wskazują duże zapotrzebowanie na rynku pracy na takie zawody jak: technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. W celu dokonania właściwego wyboru szkół prowadzących takie kierunki kształcenia zależy nam na podjęciu rozmów
z przedstawicielami wszystkich powiatów regionu. Zależy nam na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i pomysłów na nową szkołę zawodową.

Więcej informacji: www.zawodowcy.org  

pliki do pobrania:
- Informacja o projekcie

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16546446      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.