Samorząd
Ogłoszenia, komunikaty
Informacja
2013-02-11
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „WILLA”
NALEŻĄCEGO DO STAROSTWA

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem:
Pomieszczenie biurowe nr 3 – 31,50 m2
Pomieszczenie biurowe nr 4 – 36,60 m2
Pomieszczenie biurowe nr 5 – 35,50 m2
Pomieszczenie biurowe nr 6 – 56,80 m2
Pomieszczenie gospodarcze nr 8 – 11,76 m2

Pomieszczenia można wynająć pojedynczo lub jako całość z przeznaczeniem na działalność biurową lub usługową.
Pomieszczenia znajdują się na ul. 5 Stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn na parterze.
Nr Księgi Wieczystej 26412.
Wejście główne do budynku „WILLA” (były budynek Urzędu Stanu Cywilnego) jest wejściem wspólnym dla parteru i pierwszego piętra budynku. Pomieszczenia posiadają sprawną instalację elektryczną, grzewczą z centralnej kotłowni oraz wspólną wewnętrzną toaletę.
Licytacji podlega cena za wybrane pomieszczenie.

Cena wywoławcza za 1m2 wynajmowanego lokalu wynosi: 22,10 zł netto za 1m2
Do czynszu dochodzą opłaty eksploatacyjne, które nie podlegają licytacji:
– centralne ogrzewanie 5,87/3,15 zł netto sezon/poza sezonem za 1m2,
– woda i kanalizacja 7,71 zł netto za 1m3/1,5m3 na osobę,
– wywóz nieczystości stałych 6,41 zł netto od osoby.

Okres najmu – czas nieokreślony. Szczegóły znajdują się w projekcie umowy najmu.
Modernizację lokalu najemca wykonuje na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
Najemca bez zgody Wynajmującego nie ma prawa do podnajmowania lokalu oraz dokonywania jakichkolwiek nakładów, trwale zmieniających powierzone pomieszczenia.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 500,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w Banku PKO O/Wolsztyn Nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 nie później niż do dnia 12 marca 2013 roku.
W celu uczestniczenia w przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, nie później niż po upływie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Zmiany stawek oraz inne warunki najmu zawarte będą w projekcie umowy najmu.
Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami (projekt umowy, układ pomieszczeń) dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiatwolsztyn.pl (BIP – Przetargi, oferty, ogłoszenia – Oferty, ogłoszenia – Rok 2013).
Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2013 roku o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w pok. nr 34 (sekretariat).
Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Wszelkie informacje związane z przetargiem, można uzyskać pod numerem tel: 605 200 531

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 18326074      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt