Wizyta przedsiębiorców w Powiecie Jeleniogórskim
2013-10-29
   W dniach 10-12.10.2013r. przedsiębiorcy z Powiatu Wolsztyńskiego zrzeszeni w Wolsztyńskiej Izbie Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych, w ramach realizacji porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy powiatami z 2008 r., złożyli roboczą wizytę w Powiecie Jeleniogórskim. Celem wizyty było poznanie gospodarki Powiatu Jeleniogórskiego i wymiana doświadczeń w zakresie działalności organizacji zrzeszających przedsiębiorców, jak również zapoznanie się z ofertą współpracy firm działających w rejonie Jeleniej Góry. Gospodarzem wizyty był Starosta Jeleniogórski.
Wolsztyńską delegację reprezentowali przedsiębiorcy i rzemieślnicy: Andrzej Barski, Jerzy Gintrowicz, Marek Hirt, Zenon Matysik, Andrzej Dąbrowski i Zenon Różycki. W pierwszym dniu wizyty przedsiębiorcy spotkali się ze Starostą Jeleniogórskim Jackiem Włodygą, samorządowcami, zaproszonymi przedstawicielami Związku Gmin Karkonoskich, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i firm.  Miała tu miejsce prezentacja gospodarki Powiatu Jeleniogórskiego i podmiotów gospodarczych. Po spotkaniu – dzięki uprzejmości dyrektora biura Związku Gmin Karkonoskich Pana Witolda Szczudłowskiego goście z Wolsztyna zapoznali się z interesującą historią, zabytkami i sposobami przywracania ich dawnej świetności w Powiecie Jeleniogórskim. W trakcie prezentacji, goście z Wolsztyna zwiedzili zespół pałacowy w Bukowcu.
Kolejnym, niezwykle interesującym, punktem programu była wizyta w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy, gdzie goście zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu utylizacji odpadów.
W następnym dniu przedsiębiorcy odwiedzili zakład produkcji płytek ceramicznych  Polcolorit w Piechowicach. Przedsiębiorcy z Wolsztyna mieli okazję zwiedzić wzorcownię zakładu, po której oprowadziła ich osobiście Prezes firmy Pani Barbara Urbaniak-Marconi.
Niezwykle interesującą częścią zwiedzania Polcoloritu była prezentacja linii produkcyjnej płytek ceramicznych. Dzięki uprzejmości Wiceprezesa fimy – Pana Ireneusza Wolf, goście mogli zapoznać się z całkowicie zautomatyzowanym procesem produkcji płytek.
Bardzo istotnym punktem wizyty było spotkanie z Panem Zbigniewem Ładzińskim pełniącym funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze oraz Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia w sprawach związanych z rzemiosłem i praktycznym kształceniem w zawodach. Przedsiębiorcy z Wolsztyna zapoznali się również z ofertą Zakładów Metalowych „Ładziński” oraz doświadczeniami właściciela w budowaniu swojego przedsiębiorstwa zajmującego się wykonywaniem konstrukcji spawanych, obróbką wiórową i tłocznictwem. W spotkaniu uczestniczył Starosta Jeleniogórski Pan Jacek Włodyga. W trakcie spotkania nasi przedsiębiorcy zostali zaproszeni na Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, które odbędzie się w dniu 14.11.2013r w Jeleniej Górze.
Gospodarze wizyty nie zapomnieli również o przedstawieniu głównego atutu Powiatu Jeleniogórskiego tj. oferty turystycznej. W ramach tej prezentacji goście z Wolsztyna odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne „Pod Śnieżką” oraz Siedlisko Pstrąga w Mysłakowicach.
Przedsiębiorcy z Wolsztyna określili wizytę w zaprzyjaźnionym Powiecie Jeleniogórskim jako  niezwykle interesującą i pouczającą. Przekazane doświadczenia w zakresie np. gospodarki odpadami lub formami współpracy pomiędzy samorządami gospodarczymi a samorządem powiatowym mogą okazać się bardzo przydatne dla naszych samorządów i przedsiębiorców Ziemi Wolsztyńskiej.
Podkreślić również należy serdeczne przyjęcie gości z Wolsztyna oraz doskonałą organizację wizyty  - tu podziękowania dla Pana Wiesława Dzierzby, który koordynował spotkanie z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego.
Wyjazd finansowany był ze środków własnych przedsiębiorców. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie udostępniło przedsiębiorcom środek transportu.
Uczestnicy wizyty składają podziękowanie  Starostom -  Wolsztyńskiemu Panu Ryszardowi Kurpowi oraz Jeleniogórskiemu Panu Jackowi Włodydze za pomoc i osobiste zaangażowanie we wsparcie samorządności gospodarczej zaprzyjaźnionych powiatów oraz wszystkim osobom, których praca przyczyniła się do powodzenia wizyty.   

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16546447      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt