Wsparcie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
2015-08-27
Ruszają kolejne dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Tym razem pieniądze przeznaczone będą na wsparcie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Wsparcie będzie realizowane w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na: wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy
na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych
i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów
na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich sieci i grupy.

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN
 
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl/.

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłać od dnia 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 6.10.2015 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naborów Wniosków, a nie data nadania.

Więcej informacji i dokumentacja:  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 17932756      online: 2
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.
Strona główna
Kontakt