TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919

Powiat Wolsztyński

 

Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
  Kalendarium Powstanie w Przemęcie Powstanie w Siedlcu Powstanie w Wolsztynie Powstanie w Kębłowie Republika Świętno Powstańcy Pomniki, miejsca pamięci Galeria Rocznice powstania
  Rola duchownych powiatu babimojskiego w powstaniu            
 

 

Pułkownik Kazimierz Zenkteler

1884 - 1955

 

Urodził się 24 stycznia 1884 roku w Wojnowicach (pow. nowotomyski), w rodzinie kupca Edwarda i Joanny z Szyfterów. Po ukończeniu 7 klas gimnazjum w Poznaniu, powołany został (l IX 1906) na jednoroczny kurs do armii niemieckiej. Służbę odbywał w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej, gdzie ukończył kurs aspirantów oficerskich. Awans na sierżanta otrzymał (30 VII 1909) po odbyciu obowiązkowych ćwiczeń. Zajął się kupiectwem. Po wybuchu I wojny światowej, l VIII 1914 roku powołany został do armii niemieckiej. Wcielony do komisji remontu, przeniesiony został do 3 baonu 5 Pułku Artylerii Ciężkiej, a we wrześniu do l baonu tegoż pułku. Odbył kampanię na froncie zachodnim i w listopadzie otrzymał awans na zastępcę oficera. W styczniu 1915 roku mianowano go dowódcą lekkiej kolumny baonu w Poznaniu, z którą wyruszył na front wschodni i tam został awansowany (30 X 1915 roku) do stopnia podporucznika artylerii ciężkiej. Przeniesiony do Francji (2 V 1917 roku), brał udział w walkach we Flandrii. Ciężko ranny pod górą Kemmel (25 VI 1918 roku), został przekazany do lazaretu w Malborku, a następnie w Poznaniu. Orzeczeniem komisji lekarskiej (7 VII 1918) zwolniono go jako pełnego inwalidę. Powrócił do Buku i włączył się do akcji niepodległościowej, wstępując do POW ZP (XI 1918). Został mianowany przewodniczącym grodziskiej PRL (XI 1918). Jednocześnie został mianowany dowódcą Powiatowej Straży Ludowej. 28 grudnia przystąpił do organizowania sił powstańczych na terenie zachodniej Wielkopolski. Z jego osobą od 1 I 1919 roku powiązały swoje działania grupy powstańcze w: Buku, Grodzisku, Opalenicy, Rostarzewie, Rakoniewicach, Wielichowie, Przemęcie, Wilkowie Polskim i Kamieńcu. 5 stycznia był autorem akcji powstańczej oddziałów z Wielichowa, Kościana, Wilkowa Polskiego, Stęszewa, Wielkich Łęk, Kamieńca, Obry, Rakoniewic i Grodziska, które opanowały Wolsztyn. W ręce dowodzonych wtedy przez niego powstańców wpadła broń z dużą ilością amunicji oraz całkowite urządzenie szpitala wojskowego. We wniosku o odznaczenie Orderem Virtuti Militari stwierdzono, że "...mimo nie wyleczonych ran prowadził (o kiju) walki o Wolsztyn, Nowy Tomyśl i Zbąszyń". Rozkazem dziennym nr 2 (z 7 I 1919 roku) Dowództwa Głównego w Poznaniu otrzymał nominację na dowódcę V Okręgu Wojskowego w Grodzisku, który obejmował (od 13 I 1919 roku) powiaty: międzyrzecki, nowotomyski, grodziski i babimojski. Jako dowódca frontu zachodniego przeprowadził (po 10 I 1919 roku) szereg akcji zaczepnych, m.in. na Kopanicę i Zbąszyń. Po objęciu dowództwa frontu zachodniego przez płk. M. Milewskiego, pełnił (od 17 IV 1919) obowiązki komendanta okręgu. Rozkazem Dowództwa Głównego nr 46 (z 19 II 1919 roku) został mianowany komendantem etapu zachodniego. Dekretem Komisariatu NRL (z 17 IV 1919) awansowano go do stopnia kapitana. Na skutek zmian strukturalnych w czerwcu 1919 roku objął Okręg Wojskowy II, równocześnie pełnił obowiązki dowódcy 155 Pułku Piechoty (I Pułku Rezerwowego), złożonego z 4 baonów (od 4 X 1919). Rozkazem dziennym Dowództwa Głównego w Poznaniu nr 238 (z 7 X 1919) mianowany został dowódcą grupy zachodniej frontu wielkopolskiego. W styczniu 1920 roku dowodzone przez niego oddziały uczestniczyły w rewindykacji ziem zachodnich Wielkopolski, przyznanych ostatecznie Polsce. Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku dowodził, równocześnie awansując, 7 Rezerwową Wielkopolską Brygadą Piechoty, a następnie 23 Dywizją Piechoty. W czasie powstań śląskich wspierał materiałami wojennymi POW Górnego Śląska. Polskie czynniki rządowe wyznaczyły go tam dowódcą armii powstańczej (3 VI 1921). Zadaniem jego miało być utrzymanie w ryzach armii powstańczej w chwili, gdy zapadną decyzje o likwidacji powstania i podziale Górnego Śląska. Po likwidacji powstania przeszedł z powrotem do Wojska Polskiego. 31 XII 1921 roku przeniesiony został do rezerwy. Osiadł na roli w Mieściskach (dawny pow. szamotulski). W życiu społecznym wyróżniał się ofiarnością i szlachetnością, nie gardząc pomocą finansową dla potrzebujących. Został członkiem honorowym wielu towarzystw, m.in. Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Lwówku, które przyjęło go także jako swojego patrona. Wchodził w skład  grupy byłych dowódców powstania, którzy powzięli decyzję o utworzeniu Centralnego Komitetu Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (20 I 1926 roku). Z uwagi na stan zdrowia zwolniono go (4 III 1926) z obowiązku służby w rezerwie. Represjonowany po kampanii wrześniowej 1939 r., w grudniu został przez Niemców deportowany do Generalnej Guberni. Osiadł w Jędrzejowie na Kielecczyźnie, zajmując się handlem. Zmarł 22 stycznia 1955 roku w całkowitym zapomnieniu. Pochowany został na pocysterskim cmentarzu parafii św. Trójcy w Jędrzejowie. Skromny pomnik na jego mogile wystawiło miasto i ZBoWiD w Jędrzejowie. Odznaczony był m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Legią Honorową, Orderem Polonia Restituta. Rodziny nie założył.

 

Źródło: Zdzisław Kościański, Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich, Poznań 2002