TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919

Powiat Wolsztyński

 

Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
  Kalendarium Powstanie w Przemęcie Powstanie w Siedlcu Powstanie w Wolsztynie Powstanie w Kębłowie Republika Świętno Powstańcy Pomniki, miejsca pamięci Galeria Rocznice powstania
  Rola duchownych powiatu babimojskiego w powstaniu            
 

 

Czesław Lewandowski

1899 - 1962

 

 

Czesław Lewandowski urodził się dnia 9.04.1899 roku w Błotnicy pow. Wolsztyn. Jego rodzicami byli Władysław oraz Helena zd. Siuda, którzy byli właścicielami dużego gospodarstwo rolnego oraz ¼ Jeziora Przemęckiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej Czesław pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym oraz rybackim.

Współcześnie w rodzinie Czesława nie zachowały się informacje czy brał udział w I wojnie światowej, wiadomo natomiast, że brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim.

Na podstawie książeczki wojskowej można odtworzyć przebieg służby wojskowej w szeregach polskiego wojska, do którego powołany został z dniem 1.09.1919 do Inowrocławia, a do rezerwy przeniesiony został 12.1.1923.

Związek małżeński zawarł z Łucją Fryśną i z dniem 11. 01. 1933 przeprowadził się do Kębłowa, gdzie urodziło się im troje dzieci: Władysław, Urszula i Mieczysława.

Czesław Lewandowski był człowiekiem sympatycznym, towarzyskim, chętnie udzielał się społecznie i towarzysko. Wstąpił do Bractwa Kurkowego w Kębłowie, gdzie widzimy go już we wrześniu 1933 roku w brackim mundurze na pamiątkowej fotografii z okazji otwarcia szosy z Kębłowa do Widzimia. Włączył się także aktywnie w życie społeczne i religijne Kębłowa, na wszelkich uroczystościach niósł sztandar kębłowskiego koła Powstańców Wielkopolskich wespół z Michałem Matysikiem oraz jeszcze jednym powstańcem.

Od 1933 roku jako zawodowy rybak dzierżawił akweny wodne od hrabiego Kurnatowskiego z Gościeszyna oraz Starostwa Wolsztyńskiego. Złowionymi rybami handlował z hurtownikami z Poznania.

W czasie II wojny światowej był przymusowym robotnikiem rolnym w Konotopie.

Po II wojnie światowej wspólnie z rodziną zamieszkał w Świętnie i pracował jako brygadzista w Spółce Wodnej, gdzie był odpowiedzialny za konserwację kanałów, mostów, śluz i rowów, a ponadto miał uprawnienia do budowy mostów i śluz oraz wykonywania innych prac melioracyjnych w podległym mu obwodzie.

Czesław Lewandowski był zweryfikowany przed 1939 r. jako powstaniec wielkopolski i ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK-VII w Poznaniu pod nr 22 655. Zaświadczenie zostało wydane przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.

Dnia 3.07.1962 zmarł w Świętnie, a pochowany został w Przemęcie przy kościele. W dniu 13.11.1997 jego prochy zostały przeniesione do grobu rodzinnego na Cmentarzu Parafialnym w Wolsztynie.

 

Notka biograficzna została napisana na podstawie informacji uzyskanych od córki Czesława Lewandowskiego – Mieczysławy Onyszkiewicz.

 

Procesja w Kębłowie (Czesław Lewandowski w czapce powstańczej ze sztandarem)

 

Eugenia Świetlińska – Pięta

Wolsztyn, 7.03.2015