TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918 - 1919

Powiat Wolsztyński

 

Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
  Kalendarium Powstanie w Przemęcie Powstanie w Siedlcu Powstanie w Wolsztynie Powstanie w Kębłowie Republika Świętno Powstańcy Pomniki, miejsca pamięci Galeria Rocznice powstania
  Rola duchownych powiatu babimojskiego w powstaniu            
 

 

Michał Matysik

1889 - 1983

 

 

Urodził się 25 września1899 roku w Kębłowie w powiecie wolsztyńskim. W wieku 16 lat wyjechał za pracą do Niemiec. W czerwcu 1917 roku powołany został do wojska niemieckiego i służył w 36 pułku piechoty w Halle. Zostałem wysłany na front francuski, gdzie walczył do końca wojny. W grudniu 1918 roku został urlopowany i wrócił do Kębłowa.

Dnia 5 stycznia1919 roku wstąpił ochotniczo do organizującego się oddziału powstańczego w Kębłowie, którego dowódcą byli Bronisław Kotlarski i Maksymilian Marcinowski z Kębłowa. Z oddziałem tym brał czynny udział w walkach pod Wolsztynem, Kębłowem i Kopanicą oraz w wypadach na Świętno i okoliczne miejscowości. Od 18 stycznia 1919 roku przydzielony został do formującej się 11 kompanii w Wolsztynie, której dowódcą był por. Ekert. Z kompanią tą brał ponownie udział w walkach o Kopanicę i Trzciel. Później przydzielony do 6 kompanii (dowódcą por. Talarczyk), z którą brał udział w walkach pod Komorówkiem, Zembowcem i Rudnicą. W marcu 1919 roku odkomenderowany został na kurs telefonistów w Poznaniu, a po ukończeniu przydzielony został do sztabu 2 pułku Strzelców Wielkopolskich w Pniewach, gdzie objął centralę poczty.

Dnia 9 września1919 roku wysłany został z 2 pułkiem Strzelców Wielkopolskich z Kościana na front bolszewicki, gdzie brał czynny udział w walkach pod Połockiem, nad Berezyną, pod Bobrujskiem, Paradzem, Stasiełkami oraz w odwrocie na Warszawę. Następnie walczył w ofensywie pod Warszawą w kierunku Prus Wschodnich na linii Szczucin – Kolno.

Zwolniony z wojska w listopadzie 1921 roku wstępuje do Policji Granicznej, gdzie pełni służbę na granicy polsko - łotewskiej. W 1924 roku po reorganizacji służb granicznych zostaje przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP). Na początku 1926 r., po śmierci swego ojca Karola zwalnia się z KOP i wraca do Kębłowa.

W 1937 roku wstępuje do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich z lat1918-1919 w Poznaniu (koło Wolsztyn). W 1938 roku za udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz za udział w wojnie z bolszewikami i za bitwę pod Warszawą, zostaje odznaczony „Medalem Niepodległości”.

Po wybuchu II Wojny Światowej prześladowany przez Niemców za dezercję z wojska niemieckiego w 1918 roku (nie powrócił do jednostki niemieckiej, a przystąpił do Powstania Wielkopolskiego). Po zakończeniu wojny nie wraca od razu do domu bojąc się represji ze strony władz radzieckich, z uwagi na udział w walkach przeciwko nim w 1920 r.

Do rodzinnego Kębłowa powraca w dniu 29 października1945 roku. Prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Wolsztynie, pod zarzutem że nie powrócił do kraju po zakończeniu wojny i szpiegostwa na rzecz Wielkiej Brytanii, oraz że w roku 1920 walczył przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Zarzucano mu również służbę w KOP. Na porządku dziennym były wtedy częste rewizje i przeszukania mieszkania pod różnym pozorem. Represje te trwały to 1956 roku.

Dnia 16 grudnia 1976 roku zostaje odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.

Zmarł 15 grudnia 1983 roku w szpitalu w Wolsztynie. Został pochowany na cmentarzu w Kębłowie.

 

Opracowano na podstawie artykułu Eugenii Świetlińskiej http://www.keblowo.pl/atualnosc,163.html