Strona:  1 | 2 | 3  
Założenia do Planu Strategicznego Rozwoju SP ZOZ Wolsztyn na lata 2010 – 2020
2010-02-09

     Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego i Komisja Zdrowia działająca przy Radzie Powiatu Wolsztyńskiego  przekazuje „Założenia do Planu Strategicznego Rozwoju SP ZOZ Wolsztyn na lata 2010 – 2020” przyjęte w formie oświadczenia na Sesji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2010 roku (plik do pobrania). Założenia te są również zamieszczone w zakładce Dialogu Społecznego naszego serwisu, oraz na stronie internetowej SPZOZ Wolsztyn.

Wspólnymi siłami chrońmy nasze wody
2009-10-23

     W ostatnich dniach otrzymałem bardzo ciekawe opracowanie dotyczące ochrony naszych wód. Autorem opracowania jest osoba, która prosiła aby na tym etapie pozostać anonimową. Poniżej prezentuje Państwu całe opracowanie i zapraszam do szeroko zakrojonej dyskusji na łamach naszego serwisu internetowego.

Sprawa planowanego jednokierunkowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wolsztynie
2009-10-16
      Remont kapitalny ciągu ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza i Marcinkowskiego wraz z ulicą Ogrodową w Wolsztynie dobiega końca.
Zamiarem inwestora jest zmiana organizacji ruchu na ulicy Sienkiewicza, a dokładnie utworzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku między ulicami Poniatowskiego i Marcinkowskiego.
W związku z tym, iż zmiana ta budzi wiele kontrowersji i dyskusji wśród społeczności lokalnej, a szczególnie mieszkańców tych ulic oraz osób prowadzących działalności gospodarczą, oczekujemy od Państwa opinii w tej sprawie.
Społeczne Gimnazjum w Wolsztynie ?
2009-07-27

    W  styczniu 2009 roku Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie pozaobwodowego gimnazjum z oddziałami ukierunkowanymi i włączenie go w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie. Wszczęto postępowanie administracyjne z tym związane, ale projekt nie otrzymał pozytywnej akceptacji Rady Miasta i Gminy Wolsztyn i został odrzucony, o czym pisano w prasie lokalnej. Zasugerowano wówczas utworzenie gimnazjum społecznego.

SPRAWA PRZEKSZTAŁCEŃ SZPITALI WEDŁUG TZW. „PLANU B”
2009-07-14
Od kilku miesięcy trwa narodowa dyskusja o przyszłości polskich szpitali. Nabrała ona znacznie szybszego tempa po ogłoszeniu w lutym bieżącego roku projektu tzw. „Planu B” dotyczącego zasad przekształcania szpitali w spółki prawa handlowego z pomocą finansową dla organów założycielskich, które zdecydują o przekształceniu SP ZOZ-ów w spółki.
Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 3831P w Wolsztynie
2009-07-14

     Zarząd Powiatu zlecił wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3831P dotyczących ulic w Wolsztynie: Gajewskich – Wschowska – Drzymały – Poznańska ( w Karpicku). Dokumentacja dotyczy kapitalnego remontu nawierzchni w/w ulic oraz infrastruktury towarzyszącej.W ramach tej infrastruktury przewidujemy:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 16665477      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.